Aplicarea abordarii bazate pe risc si oportunitate in sistemele de management

Denumire curs

4 zile

Aplicarea abordarii bazate pe risc si oportunitate in sistemele de management

Perioada si loc de desfasurare

17-20.05.2021

Bucuresti

 

01-04.11.2021

Bucuresti

Obiective

– Formarea abilitatilor personalului de conducere în ceea ce priveşte planificarea, controlul, monitorizarea si imbunatatirea performantei cheie a organizatiei prin aplicarea managementului riscului

– Constientizarea importantei lucrului in echipa si a conceptului de Leadership in cadrul aplicarii managementului riscului

– Cresterea certitudinii in realizarea obiectivelor prin integrarea procesului de management al riscului in cadrul proceselor si practicilor organizationale

Grup tinta

– Manageri executivi

– Functii relevante de management care administreaza procese în cadrul sistemelor de management

– Responsabili ai
managementului calitatii, mediului, SSO si altele

– Toate persoane implicate in implementarea si/sau
functionarea unui sistem de management

Tematica

– Integrarea cadrului organizational specific managementului riscului la nivelul unui SM implementat si certificat

– Cerinte legale in aplicarea managementului riscului

– Stabilirea obiectivelor specifice managementului riscului in acord cu obiectivele si strategiile organizatiei

– Integrarea managementului riscului la nivelul practicilor si proceselor organizatiei, avand în vedere abordarea bazata pe proces si aplicarea metodologiei PDCA

– Metode de evaluare si tratare risc la nivel de SM, procese si produse

– Evaluarea si tratarea riscurilor in cadrul sistemului de management

– Integrarea si implementarea actiunilor la adresa riscurilor si oportunitatilor

– Evaluarea eficacitatii actiunilor de tratare a riscurilor

– Monitorizare si analiza

– Analiza si imbunatatirea continua a sistemului de management si a managementului riscului

Competente dobandite

– Proiectarea procesului de management al riscului

– Integrarea procesului de management al riscului la nivelul proceselor si practicilor organizatiei

– Coordonarea echipelor de evaluare si tratare a riscurilor

– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii procesului de management al riscului

– Proiectarea mecanismelor de control ale riscului si evaluarea eficacitatii acestora

– Imbunatatirea continua a performantei organizatiei prin utilizarea managementului riscului

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.