Audit al procesului de fabricatie

Denumire curs

3 zile

Audit al procesului de fabricatie

Perioada si loc de desfasurare

10 – 12.05.2021
Online

 

16 – 18.08.2021
Online

Obiective

Cresterea performantei proceselor de fabricatie prin:
– furnizarea de informatii obiective referitoare la:
– aplicarea ciclului PDCA in fabricatie
– abordarea procesuala in procesele de fabricatie
– rezultatele fabricatiei
– conformarea cu cerintele impuse
– imbunatatirea continua
– tratarea riscurilor si oportunitatilor
– formarea de auditori competenti cu specific pe fabricatie
– oportunitati de dezvoltare profesionala a auditorilor competenti si cu experienta

Grup tinta

– Manageri productie
– Auditori interni SM
– Specialisti in diferite procese de fabricatie
– Inspectori calitate
– Laboranti
– Project manageri
– Metrologi
– Inspectori ai diferitelor organisme de control
– Auditori SM de secunda/ terta parte

Tematica

– Notiuni principale despre abordarea procesuala
– Structura unui lant de procese de fabricatie
– Coordonarea programului de audit
– Planificarea auditului
– Efectuarea si raportarea auditului
– Monitorizarea performanţei auditului si a aplicarii programului de audit
– Imbunatatire continua a programului de audit şi a procesului de audit
– Ajutor practic (lectii invatate)
– Studii de caz audit de procese de fabricatie

Competente dobandite

– Insusirea competentelor de a adauga valoare prin audit al procesului de fabricatie
– Coordonarea unui program de audit
– Aplicarea procedurilor, metodelor si a criteriilor de audit
– Planificarea şi conducerea auditului
– Instruirea şi coordonarea unei echipe de audit
– Elaborarea rapoartelor de audit
– Raportarea rezultatelor aplicarii unui program de audit, analiza şi imbunatatirea acestuia
– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii actiunilor stabilite; imbunatatirea continua

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.