Auditor al sistemului de management al inovarii conform SR 13572:2016 si ISO 56002:2019

Denumire curs

5 zile

Auditor al sistemului de management al inovarii conform SR 13572:2016 si ISO 56002:2019

Perioada si loc de desfasurare

15 – 19.03.2021

Online

 

14 – 18.06.2021

Online

 

01 – 05.11.2021

Online

Obiective

– Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupatiei „Auditor in domeniul sistemului  de management al inovarii”

– Intelegerea cerintelor standardelor SR 13572 si ISO 56002 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului

– Intelegerea cerintelor  standardului ISO 19011:2018.

– Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea, raportarea si efectuarea auditurilor.

– Competenta si evaluarea auditorilor.

– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management

Grup tinta

– Persoane cu responsabilitati in domeniul documentarii si implementarii SM al inovarii

– Functii relevante, management care administreaza procese aferente inovarii

Tematica

– Termeni si definitii aferente inovarii conform SR 13572 si ISO 56000.

– Prezentarea principalelor cerinte ale SR 13572 comparativ cu cele ale ISO 56002 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat si de auditori in timpul auditului.

– Evaluarea capabilitatii de inovare conform SR 13547-4 si ISO/TR 56004.

– Managementul inteligentei strategice conform PD CEN TS 16555-2.

– Coordonarea programului de audit.

– Planificarea, efectuarea si raportarea auditului avand in vedere riscurile si oportunitatile.

– Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit

– Imbunatatire continua a programului de audit si a procesului de audit

Competente dobandite

– Intelegerea cerintelor standardelor SR 13572 si ISO 56002 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului.

– Evaluarea capabilitatii de inovare

– Intelegerea cerintelor  standardului ISO 19011:2018.

– Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor.

– Managementul programului de audit.

– Planificarea, efectuarea si raportarea auditului avand in vedere riscurile si oportunitatile.

– Competenta si evaluarea auditorilor

– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management al inovarii

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.