Auditor al sistemului de management al continuitatii afacerii conform ISO 22301:2019 si ISO 19011:2018

Denumire curs

5 zile

Auditor al sistemului de management al continuitatii afacerii conform ISO 22301:2019 si ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

25 – 29.01.2021

Online

 

26 – 30.07.2021

Online

 

15 – 19. 11.2021

Online

Obiective

– Permite participantilor sa acumuleze cunostinte pentru auditarea unui sistem de management al continuitatii afacerii precum si abilitatile necesare lucrului intr-o echipa de audit sau cele necesare coordonarii unei echipe de auditori

– Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare planificarii si efecuarii unor audituri ale sistemelor de management al continuitatii afacerii

Grup tinta

– Manageri privind continuitatea afacerii

– Responsabili si specialisti pe probleme de continuitatea afacerii

– Responsabili implicati in proiectarea, implementarea si gestionarea BCMS in cadrul unei organizatii

– Specialisti in riscuri

– Consultanti in continuitatea afacerii

– Auditori in sisteme de management

– Business Owneri

– Personal implicat in activitati specifice continuitatii afacerii si recuperarii in caz de dezastru

Tematica

– Prezentare si studiere standard

– Elaborarea documentelor, descrierea conceptelor de baza ale sistemului de management al securitatii informatiei

– Studierea aprofundata a cerintelor ISO/IEC 22301:2019

– Auditarea sistemelor de management al continuitatii afacerii – prezentarea standardului ISO 19011:2018

– Principii de auditare

– Proceduri, procese si tehnici de audit

– Studii de caz

– Verificarea nivelului de insusire a materialelor prezentate

Competente dobandite

– Intelegerea cerintelor standardului ISO 22301:2019 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului

– Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018

– Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor

– Principii de auditare

– Managementul programului de audit

– Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor

– Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit

– Imbunatatirea continua a programului de audit si a procesului de audit

– Efectuarea si raportarea auditului orientat pe valoare adaugata pentru performanta organizatiei

– Competenta si evaluarea auditorilor BCMS

– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management al continuitatii afacerii

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.