Auditor pentru sistem de management al serviciilor conform ISO/IEC 20000-1:2018 si ISO 19011:2018

Denumire curs

zile

Auditor pentru sistem de management al serviciilor conform ISO/IEC 20000-1:2018 si ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

De stabilit

Obiective

Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupatiei „Auditor in domeniul managementului serviciului”:
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 20000-1:2018, din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Planificarea, efectuarea si raportarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management
• Lucrul in echipa

Grup tinta

• Oricine este implicat in definirea, planificarea, auditul, implementarea sau gestionarea unui sistem de management al serviciilor (SMS) bazat pe ISO / IEC 20000-1: 2018
• Management executiv
• Responsabili si specialisti pe probleme privind managementul serviciilor
• Responsabili implicati in proiectarea, implementarea si gestionarea SMS in cadrul unei organizatii

Tematica

• Prezentarea sistemului de management (SM) conform ISO 20000-1 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
• Prezentarea conceptelor de baza ale sistemului de management al serviciului
• Studierea cerintelor ISO/IEC 20000-1:2018
• Prezentarea ISO 19011:2018
• Managementul programului de audit
• Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Conducerea unui audit avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
• Factori de imbunatatire continua a programului de audit şi a procesului de audit
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Studii de caz
• Testare finala

Competente dobandite

• Intelegerea cerintelor standardului ISO 20000-1:2018 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
• Dezvoltarea expertizei de audit pentru a adauga valoare procesului de audit
• Sustinerea furnizarii de servicii de inalta calitate in organizatie prin operarea unui SMS eficient care este conform ISO / IEC 20000-1: 2018
• Prezentarea principiilor si practicilor fundamentale de audit referitoare la cerintele ISO / IEC 20000-1 de gestionare a serviciului, astfel incat sa puteti contribui la imbunatatirea continua a afacerii.
• Pregatirea pentru audituri terte si terte asociate cu SMS-ul organizatiei
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Principii de auditare
• Managementul programului de audit
• Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
• Imbunatatirea continua a programului de audit si a procesului de audit
• Efectuarea si raportarea auditului orientat pe valoare adaugata pentru performanta organizatiei
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Evaluarea conformitatii şi a eficacitatii sistemului de management al serviciului

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.