Auditor INTERN in domeniul sigurantei alimentare conform ISO 22000:2018 si ISO 19011:2018

Denumire curs

4 zile

Auditor INTERN in domeniul sigurantei alimentare conform ISO 22000:2018 si ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

16 – 19.02.2021

Online

 

19 – 23.04.2021

Online

 

28.06 – 01.07.2021

Online

 

07 – 10.09.2021

Bucuresti/sala

 

13 – 16.09.2021

Online

Obiective

Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupatiei „Auditor intern in domeniul sigurantei alimentului”:
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 22000:2018 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat si de auditori in timpul auditului
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Planificarea, efectuarea si raportarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management
• Lucrul in echipa

Grup tinta

– Manageri executivi din filiera agro-alimentara interesati de activitatea de audit

– Conducatori echipa pentru siguranta alimentelor

– Responsabili pentru sistemului de management al calitatii, in vederea integrarii sistemului de management al sigurantei alimentului

– Persoane care desfasoara sau doresc sa desfasoare activitati de audit în domeniul sistemelor de management al sigurantei alimentului

Tematica

• Prezentarea principalelor cerinte ale ISO 22000:2018 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat si de auditori in timpul auditului
• Coordonarea programului de audit
• Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Conducerea unui audit avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
• Imbunatatire continua a programului de audit si a procesului de audit
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Corelarea cu cerintele legale privind sistemul HACCP
• Studii de caz pentru aprofundarea cunostintelor privind realizarea unui audit intern / extern al SMSA

Competente dobandite

• Intelegerea cerintelor standardului ISO 22000:2018 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat si auditori in timpul auditului
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Principii de auditare
• Managementul programului de audit
• Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
• Imbunatatirea continua a programului de audit si a procesului de audit
• Efectuarea si raportarea auditului orientat pe valoare adaugata pentru performanta organizatiei
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management al SA

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.