Auditor in managementul riscului conform ISO 31000:2018 si ISO 19011:2018

Denumire curs

4 zile

Auditor in managementul riscului conform ISO 31000:2018 si ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

17 – 20.05.2021

Online

 

13 – 16.09.2021

Online

Obiective

– Formarea competentelor si abilitatilor specifice ocupatiei de “auditor in managementul riscului”;

– Cresterea certitudinii realizarii obiectivelor si a rezultatelor intentionate la nivel de organizatie, proces, proiect si buget prin aplicarea unui proces de management al riscului;

– Integrarea cu succes a unui proces de management al riscului in cadrul proceselor si practicilor organizationale;

– Prevenirea si minimizarea pierderilor, factor esential in cresterea profitabilitatii organizationale prin auditul intern;

– Planificarea si realizarea unui audit de managementul riscului avand in vedere abordarea bazata pe proces si metodologia PDCA;

– Imbuntatirea eficacitatii in planificarea si luarea deciziilor manageriale avand ca baza informatiile relevante rezultate din audit;

– Incurajarea managementului proactiv;

– Monitorizarea si masurarea performantelor organizationale prin auditul intern.

Grup tinta

– Manageri executivi si operationali;

– Functii relevante management care administreaza un proces sau seturi de procese;

– Conducatorii departamentelor cu atributii in domeniul calitatii, mediului, SSO, auto, proiecte, bugete, control intern managerial;

– Alte persoane implicate in stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management.

Tematica

– Aplicarea abordarii bazate pe proces in acord cu cerintele din standardele pentru sistemele de management;

– Analiza cadului organizational (conform ISO 31000: 2018) / sistemului de management (conform standarde de referinta / cerinte lagale) in vederea aplicarii gandirii bazate pe risc si oportunitate;

– Proiectarea unui proces al managementului riscului si oportunitatilor;

– Integrarea procesului de management al riscului in cadrul proceselor si practicilor organizationale utilizand abordarea bazata pe proces si metodologia PDCA;

– Prezentarea recomandarilor din ISO 19011: 2018;

– Proiectarea si coodonarea unui program de audit intern avand in vedere prioritatile managementului, intentiile comerciale ale acestuia, riscurile si oportunitatile specifice;

– Stabilirea criteriilor, metodelor si a procedurilor de audit;

– Planificarea si realizarea auditului, Instruirea si conducerea echipelor de audit;

– Documentarea constatarilor de audit si elaborarea raportului de audit;

– Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea performantei programului de audit intern.

Competente dobandite

– Proiectarea si coordonarea unui program de audit intern;

– Planificarea auditului avand in vedere integrarea procesului de management al riscului in cadrul proceselor si practicilor organizationale;

– Realizarea auditului si conducerea echipelor de audit avand in vedere:

  • Domeniul auditului;
  • Criteriile de audit;
  • Obiectivele auditului;
  • Riscurile si oportunitatile auditului;

– Evaluarea conformitatii si eficacitatii SM si a proceselor sale in baza criteriilor de audit stabilite si aprobate la nivel de organziatie;

– Evaluarea contributiei procesului de management al riscului in ceea ce priveste cresterea performantei si eficacitatii SM si a proceselor sale;

– Elaborarea raportului de audit avand in vedere necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditului;

– Monitorizarea performantelor programului de audit intern si a procesului de audit;

– Raportarea si analiza rezultatelor programului de audit intern si ale auditurilor planificate si identificarea oportunitatilor de imbunatatire.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.