Auditor INTERN al sistemului de management anti-mita conform ISO 37001:2016 si ISO 19011:2018

Denumire curs

4 zile

Auditor INTERN al sistemului de management anti-mita conform ISO 37001:2016 si ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

08 – 11.02.2021

Online

 

08 – 11.03.2021

Online

 

19 – 22.04.2021

Online

 

04 – 07.10.2021

Online

Obiective

• Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupaţiei „Auditor intern in domeniul SM AM”
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 37001 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat si de auditori in timpul auditului
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Planificarea, efectuarea si raportarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management
• Lucrul in echipa

Grup tinta

• Persoane cu responsabilitati in domeniul documentarii si implementarii SMAM

• Functii relevante, management care administreaza procese SMAM

• Persoane desemnate in domeniul anti-mita

• Functia de conformare anti-mita

Tematica

• Prezentarea principalelor cerinte ale ISO 37001 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat si de auditori în timpul auditului
• Coordonarea programului de audit
• Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Conducerea unui audit avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performatei auditului şi a aplicarii programului de audit
• Imbunatatire continua a programului de audit şi a procesului de audit
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Studii de caz

Competente dobandite

• Intelegerea cerintelor standardului ISO 37001 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Principii de auditare
• Managementul programului de audit
• Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
• Imbunatatirea continua a programului de audit si a procesului de audit
• Efectuarea si raportarea auditului orientat pe valoare adaugata pentru performanta organizatiei
• Competenta si evaluarea auditorilor.
• Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management anti-mita

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.