Auditor INTERN al sistemului de management al calitatii conform IATF 16949:2016 si ISO 19011:2018

Denumire curs

4 zile

Auditor INTERN al sistemului de management al calitatii conform IATF 16949:2016 si ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

19-22.07.2021

Bucuresti

 

20-23.09.2021

Bucuresti

 

11-14.10.2021

Bucuresti

 

15-18.11.2021

Bucuresti

 

Lector – Loncea Emilian

 

 

Obiective

– Prezentarea cerintelor din referentialul IATF 16949 prin prezentarea acestora la modul interogativ;
– Pregatirea participantilor pentru intelegerea principiilor de auditare, a cerintelor necesare pentru efectuarea unui audit intern eficace si a prevenirii riscurilor pentru organizatie;
– Intelegerea auditului intern abordat ca process;
– Dobandirea cunostintelor necesare pentru abordarea tuturor fazelor unui audit intern (programare, planificare, pregatire, colectare de dovezi, raportare, urmarire);
– Dezvoltarea abilitatilor de comunicare.

Grup tinta

– Managerilor de calitate
– Personalului desemnat pentru a realiza audituri interne conform IATF 16949;
– Oricaror persoane implicate in procesele din cadrul organizatiei si care doresc sa cunoasca si sa aplice procesul de audit intern.

Tematica

– Introducere: prezentari, orar;
– Determinare asteptari: ce stiu cursantii si ce asteptari au;
– Principiile managementului calitatii (ISO 9000);
– Termeni si definitii (ISO 19011);
– Analiza IATF 16949;
– Prezentare instrumente de baza pentru industria auto: APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA, Plan Control;
– Cerinte specifice clienti auto;
– Proces de audit: notiuni generale;
– Proces de audit: etape si activitati;
– Abordarea PDCA in auditul procesual de sistem IATF 16949;
– Auditul de proces de fabricatie si de produs;
– Pregatire psihologica si de comunicare;
– Concluzii si feedback.

Competente dobandite

– Sa realizeaze o imbunatatire a cunostintelor referitoare la cerintele standardului IATF 16949;
– Sa invete sa completeaze o diagrama model de audit pentru un process ales;
– Sa rezolve exercitii si studii de caz – individual si pe echipe, relativ la urmatoarele notiuni: IATF 16949 la modul interogativ, checklist audit, analiza documentatiei auditatului, elaborare plan de audit, clasificarea si raportarea neconformitatilor, situatii conflictuale, elaborarea raportului de audit;
– Sa realizeaze un audit simulat (cu joc de rol membru echipa audit) – audit intern pe echipe.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.