Auditor INTERN al sistemului de management al responsabilitatii sociale conform SA8000:2014

Denumire curs

5 zile

Auditor INTERN al sistemului de management al responsabilitatii sociale conform SA8000:2014

Perioada si loc de desfasurare

19-23.07.2021

Online

 

06-10.12.2021

Bucuresti / Sinaia

Obiective

– Furnizarea abilitatilor de audit sisteme de management al responsabilitatii sociale

Grup tinta

– Persoane care urmeaza sa desfasoare activitati de audit intern al SMRS si activitati de audit extern de secunda parte la furnizori precum si cele care coordoneaza programul de audit intern al SMRS si/sau programul de audit extern de secunda parte la furnizori

Aceste persoane pot fi:
o Manageri executivi
o Reprezentantul Managementului pentru sistemul de management al responsabilitatii sociale (SMRS)
o Reprezentantul muncitorilor pentru SA 8000
o Reprezentantii personalului pentru negociere colectiva
o Membrii ai departamentului de resurse umane
o Responsabilii pentru sanatate si securitate ocupationala si pentru situatii de urgenta
o Membri ai departamentului aprovizionare
o Sefi de compartimente
Toate persoane implicate in implementarea si/sau functionarea unui sistem de management al responsabilitatii sociale

Tematica

– Notiuni introductive

– Coordonarea unui program de audit al SMRS

– Realizarea auditului SMRS

– Competenta si evaluarea auditorilor SMRS

Competente dobandite

Stabilirea obiectivelor programului de audit al SMRS

– Stabilirea programului de audit al SMRS

– Implementarea programului de audit al SMRS

– Monitorizarea programului de audit al SMRS

– Analizarea si imbunatatirea programului de audit al SMRS

– Initierea auditului SMRS

– Pregatirea activitatilor de audit al SMRS

– Efectuarea activitatilor de audit al SMRS

– Pregatirea si distribuirea raportului de audit al SMRS

– Incheierea auditului SMRS

– Stabilirea competentei auditorilor SMRS

– Evaluarea competentei auditorilor SMRS

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.