Auditor INTERN pentru sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015 si ISO 19011:2018

Denumire curs

4 zile

Auditor INTERN pentru sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015 si ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

01 – 04.02.2021

Online

 

24 – 27.05.2021

Online

 

12 – 15.07.2021

Online

 

08 – 11.11.2021

Bucuresti

Obiective

• Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupatiei „Auditor intern de mediu”:
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 14001 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat si de auditori in timpul auditului
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Planificarea, efectuarea si raportarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Evaluarea conformitatii şi a eficacitatii sistemului de management
• Lucrul in echipa

Grup tinta

• Persoane cu responsabilitati in domeniul documentarii şi implementarii SMM
• Functii relevante, management care administreaza procese SMM

Tematica

• Prezentarea principalelor cerinte ale ISO 14001 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat si de auditori in timpul auditului
• Coordonarea programului de audit
• Planificarea, efectuarea si conducerea unui audit avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performantei auditului şi a aplicarii programului de audit
• Imbunatatire continua a programului de audit şi a procesului de audit
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Studii de caz

Competente dobandite

• Intelegerea cerintelor standardului ISO 14001 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat si de auditori in timpul auditului
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Principii de auditare
• Managementul programului de audit
• Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
• Imbunatatirea continua a programului de audit si a procesului de audit
• Efectuarea si raportarea auditului orientat pe valoare adaugata pentru performanta organizatiei
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Evaluarea conformitatii şi a eficacitatii sistemului de management de mediu

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.