Auditor INTERN al sistemului integrat de management conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 si ISO 19011:2018

Denumire curs

5 zile

Auditor INTERN al sistemului integrat de management conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 si ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

15 – 19.03.2021
Online

 

19 – 23.04.2021
Online

 

14 – 18.06.2021
Online

 

20 – 24.09.2021
Online

 

22 – 26.11.2021
Online

Obiective

– Intelegerea cerintelor standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
– Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
– Planificarea, efectuarea si raportarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului integrat de management

Grup tinta

– Manageri executivi
– Functii relevante de management care administreaza un proces sau seturi de procese din cadrul SIM
– Reprezentanti ai managementului calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca (SSM)
– Membrii ai departamentelor de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca (SSM)
– Toate persoanele implicate in implementarea si/sau functionarea unui sistem integrat de management

Tematica

– Prezentarea SIM conform ISO 9001; ISO 14001 si ISO 45001 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
– Prezentarea ISO 19011:2018
– Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
– Conducerea unui audit avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
– Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
– Factori de imbunatatire continua a programului de audit si a procesului de audit
– Competenta si evaluarea auditorilor
– Studii de caz

Competente dobandite

– Intelegerea cerintelor standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
– Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
– Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
– Principii de auditare
– Managementul programului de audit
– Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
– Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
– Imbunatatirea continua a programului de audit si a procesului de audit
– Efectuarea si raportarea auditului orientat pe valoare adaugata pentru performanta organizatiei
– Competenta si evaluarea auditorilor
– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului integrat de management

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.