Auditor INTERN al sistemului integrat de management conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 19011:2018

Denumire curs

5 zile

Auditor INTERN al sistemului integrat de management conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

14 -1 8.06.2021

Online

 

20 – 24.09.2021

Online

Obiective

– Obtinerea si dezvoltarea competentelor de auditor intern pentru sisteme integrate de management calitate – mediu

Grup tinta

– Manageri executivi

– Reprezentanti ai managementului calitatii si/sau de mediu

– Membrii ai departamentelor de calitate si/sau de protectia mediului

– Sefi de compartimente

– Responsabili cu proiectarea, implementarea si gestionarea sistemelor integrate de management calitate – mediu

– Persoane implicate in implementarea si/sau functionarea unui sistem integrat de management calitate – mediu

– Responsabili/auditori ai sistemelor de management al calitatii in vederea integrarii sistemului de management de mediu

Tematica

– Prezentarea familiilor de standarde de referinta pentru sisteme de management al calitatii si de mediu

– Principii fundamentale ale managementului calitatii

– Abordarea procesuala

– Prezentarea cerintelor sistemelor de management conform standardelor de referinta ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015

– Auditarea sistemelor integrate de management – prezentarea standardului ISO 19011: 2018

– Principii de auditare, proceduri, procese, tehnici de audit, competenta

– Infrastructura de evaluare a conformitatii

– Avantajele sistemelor integrate de management

Competente dobandite

– Comunicarea interpersonala

– Munca in echipa

– Perfectionarea profesionala

– Organizarea desfasurarii auditului sistemului de management integrat calitate – mediu

– Planificarea auditului sistemului de management integrat calitate – mediu

– Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management integrat calitate – mediu

– Intocmirea inregistrarilor specifice activitatii de audit (completarea documentelor de lucru)

– Coordonarea echipei de audit si conducerea auditului

– Realizarea auditului (Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit)

– Raportarea auditului

– Evaluarea conformitatii si eficacitatii sistemului de management integrat calitate – mediu

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.