Auditul de produs/serviciu

Denumire curs

3 zile

Auditul de produs/serviciu

Perioada si loc de desfasurare

14 – 16.06.2021

Bucuresti

 

25 – 27.10.2021

Bucuresti

Obiective

Cresterea performantei produsului/ serviciului prin:
– furnizarea de informatii obiective referitoare la produs/ serviciu, prin:
– aplicarea ciclului PDCA
– abordarea procesuala
– realizarea produsului/ serviciului
– conformarea produsului/ serviciului cu cerintele impuse
– imbunatatirea continua
– tratarea riscurilor si oportunitatilor
– formarea de auditori competenti cu specific pe produs/ serviciu
– oportunitati de dezvoltare profesionala a auditorilor competenti si cu experienta

Grup tinta

– Manageri productie
– Auditori interni SM
– Specialisti in diferite procese de fabricatie
– Inspectori calitate
– Project manageri
– Inspectori ai diferitelor organisme de control
– Auditori SM de secunda/ terta parte

Tematica

-Notiuni principale despre structura procesuala a unui produs/ serviciu
-Notiuni principale despre audit
-Tipuri de audit de produs/ serviciu: intern, secunda parte; terta parte
-Planificarea auditului
-Efectuarea si raportarea auditului
-Monitorizarea performantei auditului
-Imbunatatire continua a procesului de audit
-Ajutor practic (lectii invatate)
-Studii de caz audit de produs/ serviciu.

Competente dobandite

– Insusirea competentelor de a adauga valoare prin audit a produselor/ serviciilor
– Aplicarea procedurilor, metodelor si a criteriilor de audit
– Planificarea si conducerea auditului
– Elaborarea rapoartelor de audit
– Raportarea rezultatelor aplicarii unui program de audit, analiza si imbunatatirea acestuia
– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii actiunilor stabilite; imbunatatirea continua

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.