Cerinte ISO 22716:2007 – Cosmetice. Ghid pentru bune practici de fabricatie

Denumire curs

2 zile

Cerinte ISO 22716:2007 – Cosmetice. Ghid pentru bune practici de fabricatie

Perioada si loc de desfasurare

12-13.04.2021

Online

 

22-23.09.2021

Online

 

06 – 07.12.2021

Online

Obiective

• Cunoasterea standardului ISO 22716 si a bunelor practici de fabricatie pentru produse cosmetice
• Formarea/dezvoltarea competentelor in definirea activitatilor care afecteaza calitatea produsului
• Formarea/dezvoltarea competentelor in documentarea si implementarea bunelor practici de fabricatie in industria cosmetica
• Aprofundarea conceptului de asigurarea calitatii pentru obtinerea de produse cosmetice care respecta caracteristicile definite

Grup tinta

• Manageri operationali
• Sefi de departamente/ Responsabili de procese
• Personal din cadrul departamentelor de productie, calitate, etc.
• Auditori interni ai sistemelor de management
• Personal implicat in activitati care afecteaza calitatea produsului

Tematica

• Prezentarea standardului ISO 22716 si a domeniului sau de aplicare
• Terminologie si definitii utilizate
• Descrierea si definirea activitatilor unei organizatii in scopul obtinerii de produse sigure si conforme cu caracteristicile de calitate stabilite
• Indrumari organizationale si practice pentru managementul factorilor umani, tehnici si administrativi care afecteaza calitatea produsului
• Sistemul documentat – parte integranta a bunelor practici de fabricatie
• Auditul intern – instrument de evaluare a implementarii si stadiului bunelor practici de fabricatie.

Competente dobandite

• Cunoasterea liniilor directoare pentru productia, controlul, depozitarea si expedierea produselor cosmeticie, precum si a actiunilor necesare pentru aplicarea acestora
• Cunoasterea modalitatii de documentare si implementare a bunelor practici de fabricatie in industria cosmetica
• Cunoasterea modalitatii de monitorizare a implementarii si de evaluare a stadiului bunelor practici de fabricatie pentru cosmetice.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.