Auditor INTERN conform IFS versiunea 6.1

Denumire curs

3 zile

Auditor INTERN conform IFS versiunea 6.1

Perioada si loc de desfasurare

20-22.05.2020
Bucuresti

Obiective

– Intelegerea cerintelor IFS vers 6.1. si a cerintelor ISO 19011:2018

– Identificarea implicatiilor pe care le are IFS vers 6.1. asupra propriei organizatii si asupra auditului IFS

Grup tinta

– Reprezentanti ai managementului pentru siguranta alimentelor

– Specialisti din departamentul calitate / siguranta alimentelor din cadrul organizatiilor care formeaza lantul alimentar

– Conducatori echipa pentru siguranta alimentelor

– Membri echipa pentru siguranta alimentului

– Sefi de compartimente

– Toate persoane implicate in implementarea si/sau functionarea unui sistem de management al sigurantei alimentului

Tematica

– Cerintele din IFS vers 6.1.
– Cerinte ISO 19011:2018
– Identificarea implicatiilor pe care le are IFS vers 6.1. asupra propriei organizatii

Competente dobandite

– Intelegerea semnificatiei si a modului de aplicare a cerintelor din standardul IFS vers 6.1.
– Intelegerea modului de actiune in vederea obtinerii conformitatii cu noile cerinte
– Intelegerea cerintelor standardului SR EN ISO 19011:2018
– Managementul programului de audit
– Planificarea, efectuarea si raportarea auditului intern

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.