Evaluarea riscului chimic

Denumire curs

2 zile

Evaluarea riscului chimic

Perioada si loc de desfasurare

18-19.03.2018
Bucuresti

Obiective

Cunoasterea modului de evaluare corecta a riscului chimic

Grup tinta

Se adreseaza specialistilor de SSM care au in fisa postului prevenire si tinerea sub control a riscurilor chimice si care cunosc cum se evalueaza riscurile profesionale
Riscurile chimice se evalueaza tinând cont de proprietatile fizico-chimice si de frazele de risc si securitate
Argument : aparitia in 2018 a Hotararii nr. 584/02.08.2018 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
(M.O. nr. 714/17.08.2018)
Grup tinta : ROMGAZ, PETROM, depozite combustibil, firme de distributie combustibili, firme prelucrare produse petroliere si producere substante chimice

Tematica

Metodologie simplificata de evaluare a riscului chimic
Evaluarea simplificata a riscului de incendiu – explozie
Evaluarea simplificata a impacturilor de mediu

Competente dobandite

Evaluare corecta a riscurilor chimice si drept consecinta stabilirea masurilor de prevenire si protectie adecvate
Performanta securitatii si sanatatii in munca la nivelul societatilor

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.