Auditor EXTERN pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001:2018 si ISO 19011:2018)

Denumire curs

5 zile

Auditor EXTERN pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001:2018 si ISO 19011:2018)

Perioada si loc de desfasurare

04-08.05.2020
Bucuresti

 

13-17.07.2020
Bucuresti

 

05-09.10.2020
Bucuresti

Obiective

• Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupatiei „Auditor sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale„
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 45001:2015, din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Planificarea, efectuarea si raportarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Competenta si evaluarea auditorilor.
• Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management
• Lucrul in echipa

Grup tinta

• Persoane cu responsabilitati in domeniul documentarii şi implementarii SM SSO
• Functii relevante, management care administreaza procese ale SM SSO
• Membrii ai serviciilor interne sau externe de prevenire si protectie
• Persoane desemnate in domeniul SM SSO

Tematica

• Prezentarea SM conform ISO 45001 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
• Prezentarea ISO 19011:2018
• Managementul programului de audit
• Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Conducerea unui audit avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
• Factori de imbunatatire continua a programului de audit şi a procesului de audit
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Studii de caz
• Lucrare de diploma

Competente dobandite

• Intelegerea cerintelor standardului ISO 45001:2015 din punct de vedere a ce trebuie urmarit de auditori in timpul auditului
• Intelegerea cerintelor standardului ISO 19011:2018
• Gandirea bazata pe risc transpusa in programarea, planificarea si efectuarea auditurilor
• Principii de auditare
• Managementul programului de audit
• Planificarea si efectuarea auditului avand in vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor
• Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
• Imbunatatirea continua a programului de audit si a procesului de audit
• Efectuarea si raportarea auditului orientat pe valoare adaugata pentru performanta organizatiei
• Competenta si evaluarea auditorilor
• Evaluarea conformitatii si a eficacitatii sistemului de management SSO

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.