Formare Auditor Intern conform ISO/TS 16949:2009

Denumire curs

5 zile

Formare Auditor Intern conform ISO/TS 16949:2009

Perioada si loc de desfasurare

In lucru

Obiective

– Aprofundarea cunoasterii cerintelor din referentialul ISO/TS 16949 prin prezentarea acestora la modul interogativ
– Pregatirea participantilor pentru intelegerea principiilor de auditare, a cerintelor necesare pentru efectuarea unui audit intern eficace si a prevenirii riscurilor pentru organizatie
– Intelegerea auditului intern abordat ca proces
– Dobandirea cunostintelor necesare pentru abordarea tuturor fazelor unui audit intern (programare, planificare, pregatire, colectare de dovezi, raportare, urmarire)
– Dezvoltarea abilitatilor de comunicare

Grup tinta

– Managerilor de calitate
– Personalului desemnat pentru a realiza audituri interne conform ISO/TS 16949
– Oricaror persoane care doresc sa cunoasca si sa aplice procesul de audit intern

Tematica

– Introducere: prezentari, orar
– Determinare asteptari: ce stiu cursantii si ce aşteptari au
– (*) Principiile managementului caliatii (ISO 9000)
– Termeni si definitii (ISO 19011)
– (*) Analiza ISO/TS 16949
– (*) Cerinte specifice clienti auto
– Proces de audit: notiuni generale
– Proces de audit: etape si activitati
– (*) Abordarea PDCA in auditul procesual de sistem ISO/TS 16949
– Auditul de proces de fabricatie si de produs
– Pregatire psihologica si comunicare
– Concluzii si feedback

Competente dobandite

– Se realizeaza o improspatare a cunostintelor referitoare la cerintele standardului ISO/TS 16949
– Se tnvata sa se completeze o diagrama model de proces pentru un proces ales
– Se realizeaza exercitii si studii de caz – individual si pe echipe, relativ la urmatoarele notiuni: ISO/TS 16949 la modul interogativ, checklist audit, analiza documentatiei auditatului, elaborare plan de audit, clasificarea si raportarea neconformitatilor, situatii conflictuale, elaborarea raportului de audit
– Se invata sa se completeaze o diagrama model de proces pentru auditul intern
– Se realizeaza un joc de rol – audit intern pe echipe

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.