Formare Manager in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale conform ISO 45001:2018

Denumire curs

4 zile

Formare Manager in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale conform ISO 45001:2018

Perioada si loc de desfasurare

20-23.07.2020
Bucuresti / Sinaia

 

21-24.09.2020
Bucuresti / Sinaia / Eforie

 

21-24.12.2020
Bucuresti / Sinaia

Obiective

– Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupatiei „Manager al sistemului SSO” :

– Stabilirea politicii, obiectivelor si responsabilitatilor in domeniul SSO

– Implementarea si gestionarea sistemelor de management SSO

– Elaborarea programelor de management SSO

– Coordonarea si monitorizarea realizarii programelor de management SSO si a planurilor de prevenire si protectie

– Asigurarea prevenirii incidentelor si accidentelor

– Imbunatatirea performantelor SSO ale organizatiei

Grup tinta

– Top management

– Functii relevante, management care administreaza un proces sau seturi de procese din cadrul SM-SSO

– Responsabili cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management SSO

– Auditori si evaluatori

– Alte persoane interesate din cadrul organizatiei interesate

Tematica

– Leadership-ul in cadrul unui sistem de management

– Prezentarea unui SM-SSO orientat pe rezultate si imbunatatirea continua, aplicarea orientarilor principale conform ISO 45001

– Metode utilizate pentru identificarea riscurilor SSO

– Evaluarea si tratarea riscurilor la nivel de SM-SSO si de procese operationale

– Utilizarea PDCA pentru cresterea eficacitatii proceselor si SM-SSO

– Utilizarea proceselor pentru realizarea continua a obiectivelor SM-SSO

– Prezentarea metodelor si tehnicilor de control, analiza si imbunatatire continua a SM-SSO si a proceselor sale

– Proiectarea si implementarea unui sistem de feedback eficace în ceea ce priveşte raportarea, analiza rezultatelor si imbunatatirea continua a SM-SSO

– Tinerea sub control a schimbarilor si a modificarilor SM-SSO si a proceselor sale

Competente dobandite

– Conducerea unui sistem de management al sanatatiii si securitatii ocupationale si imbunatatirea continua a acestuia

– Cresterea abilitatilor de lucru în echipa şi aplicarea “leadership” in intreaga organizatie

– Aplicarea managementului riscurilor SSO la nivelul proceselor si practicilor organizatiei

– Coordonarea programului de audit la nivel de organizatie

– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii proceselor si a sistemului de management SSO

– Imbunatatirea indicatorilor de performanta la nivel de organizatie prin utilizarea sistemului de management SSO

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.