Implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Raportarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial (OSGG 600/2018)

Denumire curs

5 zile

Implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Raportarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial (OSGG 600/2018)

Perioada si loc de desfasurare

05-09.04.2021

Bucuresti

 

04-08.10.2021

Bucuresti

Obiective

● Explicarea fundamentelor sistemului de control intern managerial si a aspectelor privind implementarea sistemului de control intern managerial;
● Identificarea unor modalitati de implementare, de punere in practica a cerintelor de control intern managerial, modalitati adaptate propriilor contexte;
● Cresterea abilitatilor si a competentelor de lucru in echipa;
● Cresterea certitudinii realizarii obiectivelor la nivel de organizatie si functii relevante de management.

Grup tinta

● Manageri/Directori;
● Membri ai Comisiei de monitorizare;
● Responsabili cu gestionarea riscurilor;
● Auditori publici interni;
● Personal de executie implicat in implementarea sistemului de control intern managerial.

Tematica

● Cadrul normativ actual de reglementare a implementarii si evaluarii standardelor de control intern managerial in entitatile publice;
● Controlul intern managerial: concept, rol, functii;
● Standarde de control intern managerial: prezentare, dezbatere, exemple si exercitii privind modalitati de punere in practica a cerintelor celor 16 standarde cuprinse in Codul controlului intern managerial;
● Sistemul de control intern managerial: concept, rol
● Proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de control intern managerial: abordare, prezentare etape (exemple si exercitii);
● Evaluarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial: documente specifice si modul de intocmire (exemple si exercitii);
● Raportarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial: documente specifice, mod si termene de intocmire (exemple si exercitii);
● Dezvoltarea sistemului de control intern managerial: prezentare etape (exercitii).

Competente dobandite

● Cunoasterea cerintelor standardelor cuprinse in Codul controlului intern managerial, precum si a actiunilor minimum necesare de intreprins pentru aplicarea acestora;
● Cunoasterea modalitatii de proiectare, documentare si implementare a sistemului de control intern managerial;
● Cunoasterea si aplicarea metodelor si a tehnicilor de identificare, evaluare si tratare a riscului;
● Cunoasterea modalitatii de evaluare si raportare a stadiului implementarii sistemului de control intern managerial.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.