Inspector Securitate si Sanatate in Munca (SSM)

Denumire curs

5 zile

Inspector Securitate si Sanatate in Munca (SSM)

Perioada si loc de desfasurare

09-13.03.2020
Bucuresti

 

09-13.11.2020
Bucuresti

 

Curs de 80 de ore:

– 40 de ore de instruire

– 32 de ore la distanta (se acorda asistenta pentru intocmirea unei lucrari ce trebuie intocmita individual de cursanti)

– 8 ore de examinare si prezentare lucrare.

Obiective

Insusirea si actualizarea urmatoarelor competente de catre cursanti:
– Cadrul legislativ in vigoare
– Organizarea activitatii de prevenire si protectie a accidentelor de munca
– Elaborarea documentelor necesare activitatii de prevenire si protectie a accidentelor de munca
– Actiuni ce trebuie intreprinse in caz de urgenta: planuri de urgenta, de evacuare si de prim ajutor
– Evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca
– Evaluarea riscurilor

Grup tinta

– Auditorii SSO
– Membrii Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca din intreprinderi – CSSM
– Reprezentantului lucratorilor
– Angajatorilor / managerilor
– Tuturor persoanelor interesate

Tematica

– Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate in munca
– Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
– Organizarea activitatii de prevenire
– Actiuni in caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare
– Prim ajutor
– Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie
– Evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Competente dobandite

– Realizarea activitatilor de prevenire si protectie
– Realizarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locurile de munca
– Instruirea lucratorilor in domeniul securitatiii si sanatatii in munca
– Informarea lucratorilor în domeniul securitatiii si sanatatii in munca
– Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatiii si sanatatii in munca
– Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale
– Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca
– Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatiii si sanatatii in munca
– Monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in munca

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.