Managementul calitatii si reforma administratiei publice prin implementarea CAF si ISO 9001 (CAF – Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice)

Denumire curs

5 zile

Managementul calitatii si reforma administratiei publice prin implementarea CAF si ISO 9001 (CAF – Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice)

Perioada si loc de desfasurare

05-07.05.2021

Bucuresti

 

08-10.12.2021

Bucuresti

Obiective

● Explicitarea fundamentelor sistemului de management dezvoltat prin aplicarea CAF si ISO 9001 si a aspectelor privind implementarea acestuia
● Identificarea unor modalitati de implementare, de punere in practica, a cerintelor CAF si ISO 9001, modalitati adaptate propriilor contexte
● Cresterea abilitatilor si a competentelor de lucru in echipa
● Cresterea certitudinii realizarii obiectivelor la nivel de organizatie si functii relevante management

Grup tinta

● Manageri/directori
● Responsabili cu gestionarea riscurilor
● Auditori publici interni
● Personal de executie implicat in implementarea sistemului de management

Tematica

● Stabilirea grupului de evaluatori CAF si prezentarea metodologiei de evaluare a tuturor membrilor grupului de evaluatori
● Realizarea evaluarii individuale CAF
● Realizarea reuniunilor de consens CAF
● Pregatirea analizelor diagnostic si a planurilor de imbunatatire CAF
● Intocmirea si inaintarea raportului de implementare CAF
● Proiectarea sistemului de management al calitatii, conform standardului ISO 9001:2015 si planurilor de imbunatatire CAF
● Identificarea si elaborarea documentatiei necesare implementarii, evaluarii si imbunatatirii sistemului de management al calitatii, conform standardului ISO 9001:2015 si CAF
● Implementarea sistemului de management

Competente dobandite

● Cunoasterea cerintelor CAF si ISO 9001, precum si a actiunilor minimum necesare de intreprins pentru aplicarea acestora
● Cunoasterea modalitatii de proiectare, documentare si implementare a CAF si ISO 9001
● Cunoasterea si aplicarea metodelor si a tehnicilor de evaluare a performantei sistemului de management dezvoltat prin aplicarea CAF si ISO 9001
● Cunoasterea modalitatii de evaluare si raportare a stadiului implementarii sistemului de control intern managerial

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.