Managementul riscului in cadrul sistemului de control intern managerial conform OSGG nr. 600/2018

Denumire curs

3 zile

Managementul riscului in cadrul sistemului de control intern managerial conform OSGG nr. 600/2018

Perioada si loc de desfasurare

06-08.05.2020
Bucuresti

 

09-11.12.2020
Bucuresti

Obiective

● Explicitarea fundamentelor managementului riscului in implementarea sistemului de control intern managerial
● Cresterea abilitatilor si competentelor in identificarea, evaluarea si controlul riscurilor in cadrul sistemului de control intern managerial
● Cresterea abilitatilor si a competentelor de lucru in echipa

Grup tinta

● Manageri
● Comisia de monitorizare
● Echipa de gestionare a riscurilor
● Responsabili cu gestionarea riscurilor
● Personal de executie implicat in implementarea sistemului de control intern managerial
● Auditori publici interni

Tematica

● Cadrul de reglementare actual pentru managementul riscului în cadrul sistemului de control intern managerial
● Standardul privind managementul riscului cuprins in Codul controlului intern managerial

● Proiectarea, documentarea si implementarea managementului riscului in cadrul sistemului de control intern managerial
● Identificarea, evaluarea si tratarea riscurilor în cadrul sistemului de control intern managerial
● Evaluarea stadiului implementarii managementului riscului în cadrul sistemului de control intern managerial
● Raportarea stadiului implementarii managementului riscului în cadrul sistemului de control intern managerial
● Dezvoltarea managementului riscului în cadrul sistemului de control intern managerial

Competente dobandite

● Cunoasterea cerintelor legale privind managementul riscului
● Cunoasterea cerintelor Standardului privind managementul riscului cuprins in Codul controlului intern managerial, precum si a actiunilor minimum necesare de intreprins pentru aplicarea acestuia
● Cunoasterea modalitatii de proiectare, documentare si implementare a managementului riscului in cadrul sistemului de control intern managerial
● Cunoasterea modalitatii de evaluare si raportare a stadiului implementarii managementului riscului in cadrul sistemului de control intern managerial

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.