Managementul riscului in cadrul sistemului de control intern managerial conform OSGG nr. 600/2018

Denumire curs

3 zile

Managementul riscului in cadrul sistemului de control intern managerial conform OSGG nr. 600/2018

Perioada si loc de desfasurare

05-07.05.2021

Bucuresti

 

08-10.12.2021

Bucuresti

Obiective

● Explicitarea fundamentelor managementului riscului in implementarea sistemului de control intern managerial;
● Cresterea abilitatilor si competentelor in identificarea, evaluarea si controlul riscurilor in cadrul sistemului de control intern managerial;
● Cresterea abilitatilor si a competentelor de lucru in echipa.

Grup tinta

● Manageri/Directori;
● Menbrii ai Comisiei de monitorizare;
● Responsabili cu gestionarea riscurilor;
● Auditori publici interni;
● Personal de executie implicat in implementarea sistemului de control intern managerial.

Tematica

● Cadrul de reglementare actual pentru managementul riscului in cadrul sistemului de control intern managerial;
● Standardul privind managementul riscului cuprins in Codul controlului intern managerial;
● Proiectarea, documentarea si implementarea managementului riscului in cadrul sistemului de control intern managerial;
● Identificarea, evaluarea si tratarea riscurilor in cadrul sistemului de control intern managerial;
● Evaluarea stadiului implementarii managementului riscului in cadrul sistemului de control intern managerial;
● Raportarea stadiului implementarii managementului riscului in cadrul sistemului de control intern managerial;
● Dezvoltarea managementului riscului in cadrul sistemului de control intern managerial.

Competente dobandite

● Cunoasterea cerintelor legale privind managementul riscului;
● Cunoasterea cerintelor standardului privind managementul riscului cuprins in Codul controlului intern managerial, precum si a actiunilor minimum necesare de intreprins pentru aplicarea acestuia;
● Cunoasterea modalitatii de proiectare, documentare si implementare a managementului riscului in cadrul sistemului de control intern managerial;
● Cunoasterea modalitatii de evaluare si raportare a stadiului implementarii managementului riscului in cadrul sistemului de control intern managerial.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.