Managementul riscului in domeniul sigurantei feroviare conform SR ISO 31000:2018 si Reg. (UE) nr. 402/2013

Denumire curs

5 zile

Managementul riscului in domeniul sigurantei feroviare conform SR ISO 31000:2018 si Reg. (UE) nr. 402/2013

Perioada si loc de desfasurare

08-12.02.2021

online

 

07-11.06.2021

Bucuresti

 

01-05.11.2021

Bucuresti

Obiective

– Cresterea certitudinii realizarii obiectivelor si a rezultatelor intentionate privind siguranta feroviara;
– Proiectarea si integrarea unui proces de management al riscului in cadrul proceselor si practicilor organizationale privind siguranta feroviara;
– Evaluarea eficacitatii aplicarii unui proces de management al riscului privind siguranta feroviara;
– Prevenirea si minimizarea pierderilor, factor esential in cresterea profitabilitatii organizationale prin aplicarea unui proces de management al riscului in domeniul sigurantei feroviare;
– Imbuntatirea eficacitatii in planificarea si luarea deciziilor manageriale prin furnizarea de informatii utile rezultate in urma identificarii pericolelor si analiza riscurilor in domeniul sigurantei feroviare;
– Incurajarea managementului proactiv;
– Monitorizarea si masurarea performantelor in urma aplicarii unui proces de managementul riscului in domeniul sigurantei feroviare.

Grup tinta

– Responsabili cu siguranta feroviara din cadrul Regionalelor CFR;
– Functii relevante de management a sigurantei feroviare din cadrul Regionalelor CFR;
– Responsabili din cadrul contractorilor / subcontractorilor care executa lucrari specifice sigurantei feroviare;
– Responsabili din cadrul operatorilor feroviari in ceea ce priveste siguranta feroviara;
– Alti actori responsabili din domeniul sigurantei feroviare.

Tematica

– Analiza situatiei curente in ceea ce priveste aplicarea unui sistem de management al riscului in domeniul sigurantei feroviare;
– Evaluarea contextului si a cerintelor relevante ale partilor interesate in organizatie. Metode;
– Proiectarea unui proces al managementului riscului in domeniul sigurantei feroviare;
– Integrarea procesului de management al riscului privind siguranta feroviara in cadrul proceselor si practicilor organizationale utilizand abordarea bazata pe proces si metodologia PDCA;
– Identificarea pericolelor si analiza riscurilor la nivelul sistemelor si sub-sistemelor de siguranta feroviara;
– Stabilirea si aplicarea masurilor de tratare a riscurilor asociate sigurantei feroviare;
– Evaluarea eficacitatii masurilor de tratare a riscurilor asociate sigurantei feroviare;
– Analiza si imbunatatirea procesului de management al riscului din domeniul sigurantei feroviare.

Competente dobandite

– Proiectarea unui proces de management al riscului in domeniul sigurantei feroviare;
– Integrarea procesului de management al riscului in domeniul sigurantei feroviare in cadrul proceselor si practicilor organizationale;
– Identificarea pericolelor si analiza riscurilor aferente sistemelor si subsistemelor de siguranta feroviara;
– Stabilirea si planficarea masurilor la adresa riscurilor privind siguranta feroviara;
– Evaluarea eficacitatii masurilor stabilite la adresa riscurilor privind siguranta feroviara;
– Monitorizarea, analiza si raportarea rezultatelor aplicarii unui proces de management al riscului in domeniul sigurantei feroviare;
– Constientizarea personalului cu privire la importanta aplicarii unui proces de management al riscului in domeniul sigurantei feroviare.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.