Manager de mediu conform ISO 14001:2015

Denumire curs

4 zile

Manager de mediu conform ISO 14001:2015

Perioada si loc de desfasurare

10-13.05.2021

Online

 

 

31.08-03.09.2021

Sinaia/Bucuresti

Obiective

– Obtinerea si dezvoltarea competentelor generale si specifice ocupatiei „Manager al sistemului de mediu” :

– Stabilirea politicii, obiectivelor si responsabilitatilor in domeniul protectiei mediului

– Implementarea si gestionarea sistemelor de management de mediu

– Elaborarea programelor de management de mediu

– Coordonarea si monitorizarea realizarii programelor de mediu

– Asigurarea protectiei factorilor de mediu

– Imbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei

Grup tinta

– Top management

– Functii relevante, management care administreaza un proces sau seturi de procese din cadrul SMM

– Responsabili cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management de mediu

– Auditori si evaluatori

– Alte persoane interesate din cadrul organizatiei interesate

Tematica

– Leadership-ul in cadrul unui sistem de management

– Prezentarea unui SMM orientat pe rezultate si imbunatatirea continua, aplicarea orientarilor principale conform ISO 14001:2015 si a principalelor etape ale ciclului de viata

– Evaluarea si tratarea riscurilor la nivel de SMM si de procese operationale

– Utilizarea PDCA pentru cresterea eficacitatii proceselor si SMM

– Utilizarea proceselor pentru realizarea continua a obiectivelor SMM

– Prezentarea metodelor si tehnicilor de control, analiza si imbunatatire continua a SMM si a proceselor sale

– Metode utilizate pentru identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asupra mediului

– Proiectarea si implementarea unui sistem de feedback eficace in ceea ce priveşte raportarea, analiza rezultatelor si imbunatatirea continua a SMM

– Tinerea sub control a schimbarilor si a modificarilor SMM si a proceselor sale

Competente dobandite

– Instruirea personalului departamentului de mediu

– Perfectionarea profesionala proprie

– Definirea politicii de mediu a organizatiei

– Elaborarea programelor de management de mediu

– Proiectarea si gestionarea sistemului informational si de documentare a managementului de mediu

– Implementarea sistemului de management de mediu

– Evaluarea aplicarii politicii si a programelor de mediu

– Organizarea si supravegherea auditului de mediu

– Monitorizarea si corectarea periodica a managementului de mediu

– Organizarea departamentului de protectie a mediului

– Planificarea activitatilor de protectie a mediului

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.