Manager in domeniul sigurantei alimentare conform ISO 22000:2018

Denumire curs

4 zile

Manager in domeniul sigurantei alimentare conform ISO 22000:2018

Perioada si loc de desfasurare

06-09.09.2021

Bucuresti/Sinaia

Obiective

– Insusirea unei terminologii corecte in domeniul sigurantei alimentului, precum si cunoasterea cerintelor legale şi de reglementare, imbunatatirea comunicarii pe lantul alimentar

– Cresterea abilitatilor participantilor de a identifica corect si la timp un pericol de siguranta alimentului pentru evitarea neconformitatilor, rebuturilor, reclamatiilor clientilor, sanctiunilor din partea Autoritatilor

– Pregatirea tuturor participantilor pentru implementarea unui sistem de management al sigurantei alimentului (SMSA) , precum si pentru integrarea acestuia cu alte sisteme de management

Grup tinta

– Manageri executivi din filiera agro-alimentara

– Conducatori echipa pentru siguranta alimentelor

– Membri echipa pentru siguranta alimentului si specialist care se vor ocupa de proiectarea, implementarea si gestionarea sistemului de management al sigurantei alimentului

– Responsabili pentru sistemului de management al calitatii, in vederea integrarii sistemului de management al sigurantei alimentului

– Toate persoane implicate in implementarea si/sau functionarea unui sistem de management al sigurantei alimentului

Tematica

– Prezentarea standardelor din familia ISO 22000:2018

– Termeni si definitii specifice sigurantei alimentului

– Stabilirea obiectivelor si a politicii de siguranta alimentului

– Principii generale de igiena alimentara conform CAC/RCP 1-1996, Rev. 1-2003- Codex Alimentarius – “Recomanded International Code of Practice. General Principles of Food Hygiene”

– Cerintele ISO 22002

– Metoda HACCP. Principiile HACCP

– Proiectarea si implementarea unui Sistem de Management al Sigurantei Alimentului

– Legislatie agro-alimentara

Competente dobandite

– Insusirea unei terminologii corecte in domeniul sigurantei alimentului, precum si cunoasterea cerintelor legale si de reglementare, imbunatatirea comunicarii pe lantul alimentar

– Cresterea abilitatilor participantilor de a identifica corect si la timp un pericol la siguranta alimentului pentru evitarea neconformitatilor, rebuturilor, reclamatilor clientilor, sancţiunilor din partea Autoritatilor

– Pregatirea tuturor participantilor pentru documentarea, implementarea si monitorizarea unui sistem de management al sigurantei alimentului (SMSA) , precum si pentru integrarea acestuia cu alte sisteme de management

– Realizarea auditului intern

– Coordonarea realizarii analizei managementului

– Imbunatatirea (SMSA)

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.