Prezentare cerinte conform standard IATF 16949 (industria auto)

Denumire curs

5 zile

Prezentare cerinte conform standard IATF 16949 (industria auto)

Perioada si loc de desfasurare

05-09.07.2021

Bucuresti

 

13-17.09.2021

Bucuresti

 

25-29.10.2021

Bucuresti

 

01-05.11.2021

Bucuresti

 

Lector – Loncea Emilian

 

 

Obiective

– Cunoasterea principiilor Sistemului de Management al Calitatii si a cerintelor ce decurg din acestea;
– Familiarizarea participantilor cu terminologia standardelor de calitate utilizate in industria auto;
– Intelegerea cerintelor pentru un Sistem de Management al Calitatii conform IATF 16949, privite din perspectiva clientilor;
– Dobandirea de abilitati in identificarea si stabilirea proceselor si a indicatorilor acestora;
– Pregatirea participantilor pentru intelegerea si planificarea unui sistem de calitate in organizatiile proprii prin interpretarea corecta a specificatiei tehnice.

Grup tinta

– Managementului de la cel mai inalt nivel;
– Managerilor de calitate;
– Managerilor de nivel operational;
– Personalului operational din intreaga organizatie implicat in calitate;
– Oricaror persoane interesate de cunoasterea standardelor referitoare la Sistemul de Management al Calitatii aplicat in industria auto.

Tematica

– Introducere: prezentari, orar;
– Identificare clienti auto si produse furnizate de organizatiile cursantilor;
– Determinare asteptari: ce stiu cursantii si ce asteptari au;
– Principii ale managementului calitatii (ISO 9000);
– Termeni si definitii pentru industria auto;
– Prezentare cerinte IATF 16949;
– Initiere in Core Tools (instrumente de baza pentru industria auto) – exemple de documente specific;
– Prezentare metode specifice de rezolvare a problemelor;
– Concluzii si feedback.

Competente dobandite

– Determinarea proceselor SMC;
– Documentarea SMC;
– Implementarea SMC ;
– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii proceselor si a SMC;
– Realizarea auditului intern;
– Coordonarea realizarii analizei managementului;
– Cresterea credibilitatii si a increderii in calitatea produselor / serviciilor din domeniul auto.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.