Prezentare cerinte standard ISO/TS 16949

Denumire curs

5 zile

Prezentare cerinte standard ISO/TS 16949

Perioada si loc de desfasurare

In lucru

Obiective

– Cunoasterea principiilor managementului calitatii si a cerintelor ce decurg din acestea
– Familiarizarea participantilor cu terminologia standardelor de calitate utilizate in industria auto
– Intelegerea cerintelor pentru un sistem de management al calitatii conform ISO/TS 16949, privite din perspectiva clientilor
– Dobandirea de abilitati in identificarea si stabilirea proceselor si a indicatorilor acestora
Pregatirea participantilor pentru intelegerea si planificarea unui sistem de calitate in organizatiile proprii prin interpretarea corecta a specificatiei tehnice

Grup tinta

– Managementului de la cel mai inalt nivel
– Managerilor de calitate
– Managerilor de nivel operational
– Personalului operational din intreaga organizatie
– Oricaror persoane interesate de cunoasterea standardelor referitoare la sistemul de management al calitatii

Tematica

– Introducere: prezentari, orar
– Identificare clienti auto si produse furnizate de organizatiile cursantilor
– Determinare asteptari: ce stiu cursantii si ce asteptari au
– Principii ale managementului calitatii
– Termeni si definiţii pentru industria auto
– Prezentare cerine ISO/TS 16949
– Initiere In Core Tools (instrumente de baza pentru industria auto) – exemple de documente specifice
– Prezentare metode specifice de rezolvare a problemelor
– Concluzii si feedback

Competente dobandite

– Determinarea proceselor SMC
– Documentarea SMC
– Implementarea SMC
– Evaluarea conformitatii şi eficacitatii proceselor si a SMC
– Realizarea auditului intern
– Coordonarea realizarii analizei managementului
– Cresterea credibilitatii si a increderii in calitatea produselor / serviciilor din domeniul auto

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.