Proces/sisteme de procese in cadrul sistemului de management

Denumire curs

4 zile

Proces/sisteme de procese in cadrul sistemului de management

Perioada si loc de desfasurare

20 – 23.09.2021

Bucuresti

Obiective

 • Proiectarea si integrarea unui sistem de procese in cadrul sistemului de management al organizatiei;
 • Cresterea eficacitatii si eficientei procesului cu efect asupra imbunatatirii performantei organizationale si a succesului in afaceri;
 • Prevenirea si minimizarea pierderilor, factor esential in cresterea profitabilitatii organizationale prin aplicarea unor procese performante;
 • Imbuntatirea eficacitatii in planificarea si luarea deciziilor manageriale la sistem de management;
 • Incurajarea managementului proactiv.

Grup tinta

– Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul organizatiei;
– Responsabili sistem de management (SM) si auditorii interni (calitate, mediu, siguranta alimentului, securitatea informatiei, SSO, etc.);
– Functii relevante management din cadrul organizatiei care conduc procese;
– Manageri de proiect (conducatori de lucrari din diverse domenii de activitate);
– Alti actori responsabili din cadrul unui sistem de management.

Tematica

 • Terminologie si intepretari specifice procesului, tipuri de procese;
 • Inlocuirea orientarii pe efect si abordarea bazata pe cauze la nivel de proces;
 • Proiectarea procesului avand in vedere aplicarea metodologiei PDCA;
 • Planificarea si controlul procesului prin intermediul buclei de feedbak JURAN;
 • Determinarea interactiunilor procesului si controlul acestora;
 • Riscuri si oportuniati la nivel de proces si a interactiunilor acestora;
 • Asigurarea eficacitatii operarii si a controlului procesului;
 • Monitorizarea si masurarea procesului (raportarea);
 • Analiza si evaluarea procesului, metode;
 • Integrarea procesului in cadrul sistemului de management;
 • Asigurarea trasabilitatii valorii adaugate de proces cu performanta la nivel de organizatie;
 • Utilizarea proceselor pentru imbunatatirea performantei organizationale.

Competente dobandite

 • Proiectarea unui proces in cadrul sistemului de management;
 • Stabilirea indicatorilor de performanta si a criteriilor de eficacitate la nivel de proces;
 • Asigurarea trasabilitatii indicatorilor de performanta la nivel de proces cu performanta organizationala;
 • Conducerea si controlul procesului;
 • Evaluarea riscurilor si a oportunitatilor la nivel de proces;
 • Planificarea performantei la nivel de proces;
 • Monitorizarea, analiza si raportarea rezultatelor aplicarii unui proces;
 • Integrarea procesului in cadrul sistemului de management si a practicilor organizationale;
 • Imbunatatirea procesului;
 • Constientizarea personalului cu privire la importanta aplicarii unei abordari bazata de proces, eficace si eficienta.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.