Responsabil cu Protectia Datelor (DPO)

Denumire curs

3 zile

Responsabil cu Protectia Datelor (DPO)

Perioada si loc de desfasurare

03 – 05.02.2021

Online

 

21 – 23.04.2021

Online

 

21 – 23.06.2021

Bucuresti

 

19 – 21.07.2021
Bucuresti

 

01 – 03.09.2021

Bucuresti

 

01 – 03.11.2021

Bucuresti

Obiective

● Introducere in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal
● Drepturile si obligatiile organizatiei in prelucrarea datelor cu caracter personal
● Drepturile si obligatiile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
● Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta cerintele GDPR
● Responsabilitati in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
● Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (DPO)
● Sistemul de management al securitatii informatiei in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

Grup tinta

● Personalul desemnat pentru functia de DPO
● Alte persoane care se ocupa de implementarea GDPR in cadrul organizatiei

Tematica

● Cadrul legislativ actual aplicabil protectiei datelor cu caracter personal: Regulamentul UE 679/2016, Legea 190/2018, Ghiduri de aplicare a Regulamentului UE 679/2016
● Termeni si definitii specifici prelucrarii datelor cu caracter personal: date cu caracter personal, date sensibile, persoane vizate, operator, imputernicit, etc.
● Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal
● Notiunea de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Competente dobandite

● Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.
● Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
● Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
● Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
● Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal.
● Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.
● Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.