Sistem de management al calitatii conform ISO 9001:2015

Denumire curs

3 zile

Sistem de management al calitatii conform ISO 9001:2015

Perioada si loc de desfasurare

20 – 22.01.2021

Online

 

24 – 26.02.2021

Online

 

22 – 24.03.2021

Online

 

26 – 28.05.2021

Online

 

07 – 09.07.2021

Online

 

13 – 15.10.2021

Online

 

 

La cerere, in orice localitate, daca exista cel putin 10 solicitari din acea zona.

Obiective

● Intelegerea cerintelor ISO 9001 in contextul Anexei SL High Level Structure
● Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui sistem de management al calitatii avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga

Grup tinta

● Persoane cu responsabilitati in domeniul documentarii si implementarii SMC
● Functii relevante management care administreaza procese SMC

Tematica

● Principalele cerinte ale Anexei SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”
● Notiuni si vocabular conform ISO 9000 si Anexei SL
● Abordarea procesuala si ciclul PDCA
● Gandirea bazata pe risc si oportunitati
● Structura, terminologie si concepte
● Pricipiile managementului calitatii
● Prezentarea cerintelor standardului ISO 9001:2015 (analiza si discutarea fiecarei clauze a standardului, studii de caz)

Competente dobandite

● Intelegerea si aplicarea in cadrul organizatiei a principalelor trei concepte promovate de ISO 9001:2015:abordarea procesuala, ciclul PDCA si gandirea bazata pe risc
● Intelegerea semnificatiei si a modului de aplicare a noilor cerinte la proiectarea si implementarea SMC
● Intelegerea modului de actiune in vederea obtinerii conformitatii cu noile cerinte
● Evaluarea performantei SMC

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.