Sistem de management al continuitatii afacerii conform ISO 22301:2019

Denumire curs

3 zile

Sistem de management al continuitatii afacerii conform ISO 22301:2019

Perioada si loc de desfasurare

25 – 27.01.2021

Online

 

26 – 28.07.2021

Online

Obiective

– Intelegerea cerintelor ISO 22301:2019

– Permite participantilor sa acumuleze cunostinte pentru proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui sistem de management al continuitatii afacerii avand in vedere

Grup tinta

– Persoane cu responsabilitati in domeniul documentarii si implementarii BCMS

– Functii relevante de management care administreaza procese BCMS

– Manageri privind continuitatea afacerii

– Specialisti in riscuri

– Consultanti in continuitatea afacerii

– Business Owneri

– Personal implicat in activitati specifice continuitatii afacerii si recuperarii in caz de dezastru

Tematica

– Sistemul de management al continuitatii afacerii – aspecte comune cu SMSI si aspecte specifice BCMS

– Prezentare si studiere standard: elaborarea documentelor, descrierea conceptelor de baza ale sistemului de management al securitatii informatiei

– Obiectivele continuitatii afacerii si planificarea realizarii acestora

– Prezentarea cerintelor ISO 22301:2012

– Stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui sistem de management al continuitatii afacerii

– Cerinte referitoare la documentatie

Competente dobandite

– Intelegerea si aplicarea in cadrul organizatiei a principalelor trei concepte promovate de ISO 22301:2012

– Abordarea procesuala, ciclul PDCA si gandirea bazata pe risc

– Intelegerea semnificatiei si a modului de aplicare a cerintelor la proiectarea si implementarea BCMS

– Intelegerea modului de actiune in vederea obtinerii conformitatii cu noile cerinte

– Evaluarea performantei BCMS

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.