Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca – Migrare la ISO 45001:2018

Denumire curs

2 zile

Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca – Migrare la ISO 45001:2018

Perioada si loc de desfasurare

05-06.04.2021

Online

 

27-28.05.2021

Online

 

28-29.06.2021

Online

 

29-30.07.2021

Online

 

23-24.09.2021

Online

 

02-03.12.2021

Bucuresti

Obiective

● Intelegerea elementelor comune stabilite pentru toate sistemele de management in cadrul Anexei SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”
● Intelegerea definitiilor pentru termenii comuni stabiliti de Anexa SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”
● Intelegerea cerintelor noului standard ISO 45001 si a responsabilitatilor ce revin organizatiilor pentru implementarea noilor cerinte
● Identificarea implicatiilor pe care le va avea noul standard asupra propriei organizatii
● Intelegerea modului in care se va face migrarea la noile cerinte

Grup tinta

● Functii relevante management care administreaza un proces sau seturi de procese din cadrul SM
● Responsabili cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al sanatatii şi securitatii in munca
● Membrii ai serviciilor interne sau externe de prevenire si protectie
● Persoane desemnate în domeniul SSO

Tematica

● Calendarul migrarii la noul standard
● Elementele comune pentru sistemele de management conform Anexei SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”
● Termenii comuni pentru sistemele de management conform Anexei SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”
● Termeni si definitii conform ISO 45001
● Analiza si discutarea fiecarei cerinte a standardului ISO 45001
● Implicatii pentru organizatii

Competente dobandite

● Intelegerea si aplicarea in cadrul organizatiei a principalelor trei concepte promovate de ISO 45001: abordarea procesuala, ciclul PDCA si gandirea bazata pe risc
● Intelegerea semnificatiei si a modului de aplicare a noilor cerinte
● Intelegerea modului de actiune in vederea obtinerii conformitatii cu noile cerinte

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.