Sistem de management al serviciilor conform ISO/IEC 20000-1:2018

Denumire curs

zile

Sistem de management al serviciilor conform ISO/IEC 20000-1:2018

Perioada si loc de desfasurare

De stabilit

Obiective

● Intelegerea cerintelor ISO 9001 in contextul Anexei SL High Level Structure
● Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui sistem de management al serviciilor avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga

Grup tinta

• Oricine este implicat in definirea, planificarea, auditul, implementarea sau gestionarea unui sistem de management al serviciilor (SMS) bazat pe ISO / IEC 20000-1:2018.
• Management executiv
• Responsabili si specialisti pe probleme privind managementul serviciilor
• Responsabili implicati in proiectarea, implementarea si gestionarea SMS in cadrul organizatiei

Tematica

● Principalele cerinte ale Anexei SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”
● Notiuni si vocabular conform ISO 20000-1 si Anexei SL
● Abordarea procesuala si ciclul PDCA
● Gandirea bazata pe risc si oportunitati
● Structura, terminologie si concepte
● Prezentarea cerintelor standardului ISO 20000-1:2018 (analiza si discutarea fiecarei clauze a standardului, studii de caz)
● Interpretarea conceptelor si cerintelor cheie ale ISO / IEC 20000-1: 2018 din perspectiva implementarii
● Identificarea avantajelor specifice organizatiei dvs. privind implementarea unui SMS eficient

Competente dobandite

● Intelegerea si aplicarea in cadrul organizatiei a principalelor trei concepte promovate de ISO 20000-1:2018: abordarea procesuala, ciclul PDCA si gandirea bazata pe risc
● Intelegerea semnificatiei si a modului de aplicare a noilor cerinte la proiectarea si implementarea SMS
● Intelegerea modului de actiune in vederea obtinerii conformitatii cu noile cerinte
● Evaluarea performantei SMS
● Familiarizarea cu un cadru tipic pentru implementarea unui SMS bazat pe ISO / IEC 20000-1
● Obtinerea capacitatii de a recunoaște punctele in care ar trebui sa fie facute ajustari, pentru a adapta situatia particulara si progresul realizat pana in prezent
● Cresterea nivelului de cunostinte despre ISO/IEC 20000-1 concepte si cerinte cheie
● Dezvoltarea abilitatilor pentru a efectua propria analiza de baza a pozitiei actuale a organizatiei dvs. in ceea ce priveste ISO/IEC 20000-1
● Intelegerea procesului de certificare si beneficiile integrarii mai multor sisteme de management

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.