Sistem de management al sigurantei alimentelor conform ISO 22000:2018

Denumire curs

3 zile

Sistem de management al sigurantei alimentelor conform ISO 22000:2018

Perioada si loc de desfasurare

12 – 14.05.2021

Online

 

27 – 29.10.2021

Bucuresti

Obiective

Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui SMSA avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga

Grup tinta

– Reprezentanti ai managementului pentru siguranta alimentelor

– Specialisti din departamentul calitate / siguranta alimentelor din cadrul organizatiilor care formeaza lantul alimentar

– Conducatori echipa pentru siguranta alimentelor

– Membri echipa pentru siguranta alimentului

– Sefi de compartimente

– Toate persoane implicate in implementarea si/sau functionarea unui sistem de management al sigurantei alimentului

Tematica

– Prezentarea cerintelor referentialului ISO 22000:2018

– Prezentarea principiilor HACCP

– Stabilirea obiectivelor si planificarea sistemului de management al sigurantei alimentelor

– Prezentarea etapelor de lucru în vederea documentarii, implementarii si mentinerii unui sistem de management al sigurantei alimentelor

Competente dobandite

– Stabilirea modului de grupare a produselor si de analiza a pericolelor privind siguranta produselor alimentare

– Documentarea SMSA

– Implementarea SMSA

– Monitorizarea SMSA

– Instruirea personalului

– Realizarea auditului intern

– Coordonarea realizarii analizei managementului

– Imbunatatirea SMSA

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.