Sistem de management anti-mita conform ISO 37001:2016

Denumire curs

3 zile

Sistem de management anti-mita conform ISO 37001:2016

Perioada si loc de desfasurare

10-12.05.2021

Online

 

12-14.07.2021

Online

 

20-22.12.2021

Bucuresti / Sinaia

Obiective

● Introducere in fenomenul mita – concept si definitii
● Intelegerea elementelor comune stabilite pentru toate sistemele de management în cadrul Anexei SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”
● Intelegerea definitiilor pentru termenii comuni stabiliti de Anexa SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013” si a celor din ISO 37001
● Tntelegerea cerintelor noului standard ISO 37001 si a responsabilitatilor ce revin organizatiilor pentru implementarea noilor cerinte
● Identificarea implicatiilor pe care le va avea noul standard asupra propriei organizatii

Grup tinta

● Functii relevante management care administreaza un proces sau seturi de procese din cadrul SM

● Responsabili cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management anti-mita

● Persoane desemnate in domeniul anti-mita

● Functia de conformare anti-mita

Tematica

● Introducere in fenomenul mita – concept si definitii
● Elementele comune pentru sistemele de management conform Anexei SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”
● Termenii comuni pentru sistemele de management conform Anexei SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”
● Termeni si definitii conform ISO 37001
● Analiza si discutarea fiecarei cerinte a standardului ISO 37001
● Metode de prevenire si detectare a cazurilor de luare si / sau dare de mita
● Implicatii pentru organizatii
● Prevederi legislative

Competente dobandite

● Intelegerea fenomenului de mita
● Intelegerea si aplicarea in cadrul organizatiei a principalelor concepte promovate de ISO 37001
● Intelegerea semnificatiei si a modului de aplicare a cerintelor ISO 37001
● Intelegerea modului de actiune in vederea obtinerii conformitatii cu cerintele ISO 37001
● Metode de prevenire si detectare a cazurilor de luare si / sau dare de mita
● Cunoasterea principalelor prevederi legislative

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.