Sistem integrat de management conform ISO 9001:2015 si ISO 22000:2018

Denumire curs

4 zile

Sistem integrat de management conform ISO 9001:2015 si ISO 22000:2018

Perioada si loc de desfasurare

22-25.02.2021

Online

 

12-15.07.2021

Online

 

01-04.11.2021

Online

Obiective

– Utilizarea sistemelor de management integrat calitate si siguranta alimentului

Grup tinta

– Manageri executivi

– Reprezentanti ai managementului calitatii

– Membrii ai departamentelor de managementul calitatii/ Departamentelor Calitate

– Specialisti din departamentul calitate / siguranta alimentelor din cadrul organizatiilor care formeaza lantul alimentar

– Conducatori echipa pentru siguranta alimentelor

– Membri echipa pentru siguranta alimentului

– Sefi de compartimente

– Toate persoane implicate in implementarea si/sau functionarea unui sistem de management integrat calitate –siguranta alimentului

Tematica

– Proiectarea si aplicarea abordarii bazate pe proces, plecand de la rezultatele pe care organizatia le vizeaza

– Proiectarea buclei de feedback a procesului

– Prezentarea cerintelor referentialelor ISO 9001 si ISO 22000

– Prezentarea principiilor HACCP

– Stabilirea obiectivelor si planificarea sistemului de management al calitatii si sigurantei alimentelor

– Prezentarea etapelor de lucru in vederea documentarii, implementarii si mentinerii unui sistem de management al calitatii si sigurantei alimentelor

Competente dobandite

– Determinarea proceselor Sistemului de management integrat

– Stabilirea modului de grupare a produselor si de analiza a riscurilor privind siguranţa produselor alimentare

– Documentarea SMCSA

– Implementarea SMCSA

– Monitorizarea SMCSA

– Instruirea personalului

– Realizarea auditului intern

– Coordonarea realizarii analizei managementului

– Imbunatatirea SMCSA

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.