Sistem integrat de management conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Denumire curs

5 zile

Sistem integrat de management conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Perioada si loc de desfasurare

12 – 16.07.2021

Online

 

13 – 17.12.2021

Bucuresti

Obiective

– Furnizarea de date si informatii utile pentru stabilirea, mentinerea, imbunatatirea si utilizarea unui sistem de management integrat

– Dezvoltarea abilitatilor organizationale pentru imbunatatirea performantei cheie a acesteia prin utilizarea unui SMI

– Cresterea capacitatilor si abilitatilor manageriale in vederea implicarii personalului pentru reducerea pierderilor intr-un sistem de management integrat

– Cunoasterea cerintelor sistemelor de management al calitatii, de mediu si al sanatatii si securitatii in munca pentru integrarea acestora

Grup tinta

– Functii relevante, management care administreaza un proces sau seturi de procese din cadrul SMI

– Responsabili cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management ale calitatii, mediului si OH&S

– Auditori si evaluatori

– Alte persoane interesate din cadrul organizatiei

Tematica

– Abordarea bazata pe proces, metodologia PDCA si gandirea bazata pe risc, fundamentele sistemului integrat de management

– Principii si variante de integrare

– Stabilirea si planificarea obiectivelor in cadrul SMI si abordarea riscului

– Prezentarea unui sistem de integrat management conform ISO 9001 si ISO 14001

– Prezentarea unui sistem de management integrat conform ISO 9001; ISO 14001 si ISO 45001

– Evaluarea si tratarea riscurilor si a oportunitatilor la nivelul unui sistem integrat de management

– Evaluarea eficacitatii actiunilor la adresa riscurilor si oportunitatilor in cadrul SIM

– Utilizarea sistemului de integrat management pentru cresterea performantei organizatiei

– Monitorizarea, masurarea si raportarea n cadrul sistemului de integrat management

– Analiza si imbunatatirea continua a sistemului integrat de management in stransa corelare cu performanta organizatiei

Competente dobandite

– Proiectarea si conducerea unui sistem integrat de management si imbunatatirea continua a acestuia

– Proiectarea si aplicarea proceselor SIM in ceea ce priveste calitatea, mediul si OH&S

– Integrarea unui proces de managementul riscului in cadrul proceselor si practicilor organizationale din cadrul SIM

– Evaluarea conformitatii si a eficacitatii proceselor si a SIM

– Imbunatatirea indicatorilor de performanta la nivel de organizatie prin utilizarea SIM si a proceselor sale

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.