Sistem de management al energiei & Auditor INTERN conform SR EN ISO 50001:2019 si SR EN ISO 19011:2018

Denumire curs

5 zile

Sistem de management al energiei & Auditor INTERN conform SR EN ISO 50001:2019 si SR EN ISO 19011:2018

Perioada si loc de desfasurare

26-30.04.2021

Bucuresti

 

18-22.10.2021

Bucuresti

Obiective

– Cunoasterea cerintelor si dobandirea de catre cursanti a abilitatilor de aplicare a standardului SR EN ISO 50001:2019 “Sisteme de management al energiei. Cerinte si ghid de utilizare” si dobandirea de catre cursanţi a abilitatilor de aplicare a acestora

– Obtinerea competentelor pentru auditul sistemului de management al energiei (SME)

Grup tinta

– Manageri executivi

– Reprezentanti ai managementului pentru SME

– Membrii ai echipei de management al energiei

– Sefi de departamente/ compartimente

– Auditori/alt personal implicati in implementarea si functionarea SMC/SMM in vederea integrarii cu SME

Tematica

– Terminologie specifica SME

– Prezentarea cerintelor standardului SR EN ISO 50001:2019 cu utilizarea de exemple de implementare, cu un accent special pe planificarea energetica (analiza utilizarii si consumului de energie, niveluri energetice de referinta, indicatori de performanta energetica, etc.) si controlul operational

– Auditarea SME in baza standardelor SR EN ISO 50001:2019 si SR EN ISO 19011:2018

Competente dobandite

– Stabilirea sistemelor si proceselor necesare pentru imbunatatirea performantei energetice a unei organizatii

– Coordonarea planificarii in domeniul managementului energiei

– Documentarea Sistemului de management al energiei

– Implementarea SME

– Realizarea auditului intern

– Coordonarea analizei efectuate de catre management si imbunatatirea SME

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.