Sistem de management al responsabilitatii sociale (SMRS) SA8000

Denumire curs

3 zile

Sistem de management al responsabilitatii sociale (SMRS) SA8000

Perioada si loc de desfasurare

14 – 16.06.2021

Online

Obiective

– Prezentarea standardului SA8000
– Prezentarea cerintelor de responsabilitate sociala

Grup tinta

– Manageri executivi

– Reprezentantul Managementului pentru sistemul de management al responsabilitatii sociale (SMRS)

– Reprezentantul muncitorilor pentru SA8000

– Reprezentantii personalului pentru negociere colectiva

– Membrii ai departamentului de resurse umane

– Responsabilii pentru sanatate si securitate ocupationala si pentru situatii de urgenta

– Membri ai departamentului aprovizionare

– Sefi de compartimente

– Toate persoane implicate in implementarea si/sau – functionarea unui sistem de management al responsabilitatii sociale

Tematica

– Necesitatea implementarii SMRS

– Concepte si notiuni de baza in domeniul responsabilitatii sociale

– Sistemul de management al responsabilitatii sociale

– Prezentarea cerintelor SMRS conform standardului SA8000 privind munca infantila, munca fortata si obligatorie, sanatate şi securitate, libertate de asociere si dreptul la negociere colectiva, discriminare, practici disciplinare, programul de lucru, salarizare, sistemul de management

– Proiectarea, documentarea si implementarea SMRS

– Notiuni generale privind auditul intern al SMRS

– Metode de imbunatatire a eficacitatii SMRS

– Certificarea SMRS

Competente dobandite

– Definirea si implementarea politicii referitoare la responsabilitate sociala

– Instruirea personalului

– Determinarea cerintelor SMRS

– Determinarea proceselor SMRS

– Documentarea SMRS

– Implementarea SMRS

– Realizarea auditului intern al SMRS

– Coordonarea realizarii analizei efectuate de management

– Imbunatatirea eficacitatii SMRS

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.