Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca conform ISO 45001:2018

Denumire curs

3 zile

Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca conform ISO 45001:2018

Perioada si loc de desfasurare

27 – 29.01.2021

Online

 

01 – 03.03.2021

Online

 

05 – 07.04.2021

Online

 

10 – 12.05.2021

Online

 

05 – 07.07.2021

Online

 

02 – 04.08.2021

Online

 

27 – 29.09.2021

Online

 

08 – 10.11.2021

Online

Obiective

Cunoasterea cerintelor sistemelor de management al sanatatii si securitatii in munca bazat de ISO 45001

Grup tinta

• Functii relevante management care administreaza un proces sau seturi de procese din cadrul SM SSM

• Responsabili cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al sanatatiii si securitatii in munca

• Membrii ai serviciilor interne sau externe de prevenire si protectie

• Persoane desemnate in domeniul SSM

Tematica

– Notiuni si vocabular conform ISO 45001 şi Anexei SL

– Gandirea bazata pe risc si oportunitati

– Modelul sistemului de management al sanatatii si securitatiii in munca conform abordarii procesuale

– Integrarea managementului sanatatii si securitatii in munca la nivelul proceselor si practicilor organizatiei

– Prezentarea cerintelor sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca conform ISO 45001

– Proiectarea, documentarea, implementarea si imbunatatirea sistemului de management al SSM

– Utilizarea sistemului de management al SSM pentru imbunatatirea a performantei organizatiei

Competente dobandite

– Cunoasterea terminologiei din domeniul sanatatii si securitatii în munca

– Aplicarea cerintelor SSM la nivelul proceselor si practicilor organizatiei

– Documentarea sistemului de management SSM

– Implementarea sistemului de management SSM

– Evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte din cadrul sistemului de management SSM

– Monitorizarea si imbunatatirii sistemului de management SSM

– Evaluarea eficacitatii sistemului de management SSM

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.