Sisteme de management al sigurantei alimentului – tranzitie la ISO 22000:2018

Denumire curs

2 zile

Sisteme de management al sigurantei alimentului – tranzitie la ISO 22000:2018

Perioada si loc de desfasurare

18-19.02.2019
Bucuresti

 

23 – 24.05.2019
Bucuresti

 

18 – 19.06.2019
Bucuresti

 

07 – 08.10.2019
Bucuresti

Obiective

– Intelegerea definitiilor şi conceptelor aplicabile pentru ISO 22000:2018

– Intelegerea detaliata a cerintelor noului standard şi a contextului d.p.d.v. al standardelor aplicabile SMSA

– identificarea implicatiilor pe care le va avea ISO 22000:2018 asupra propriei organizatii şi asupra auditului SMSA

– Intelegerea modului in care se va face tranziţia la noile cerinte

Grup tinta

– Reprezentanti ai
managementului pentru siguranta alimentelor

– Specialişti din departamentul calitate / siguranţa alimentelor din cadrul organizaţiilor care formeaza lanţul alimentar

– Conducatori echipa pentru siguranţa alimentelor

– Membri echipa pentru siguranta alimentului

– Şefi de compartimente

– Toate persoane implicate in implementarea şi/sau funcţionarea unui sistem de management al siguranţei alimentului

Tematica

– cerinţele din ISO 22000:2018 comparativ cu cerinţele din ISO 22000:2005 şi in contextul unor cerinţe similare din alte scheme de verificare în domeniul sistemelor de management al siguranţei alimentului (FSSC 22000, IFS, BRC)

– corelarea dintre conceptele standardului ISO 22000:2018, cerinţele legale din domeniul siguranţei alimentului referitoare la SMSA şi informaţiile despre alertele alimentare

– identificarea implicaţiilor pe care le va avea ISO 22000:2018 asupra propriei organizaţii şi aspecte practice privind tranziţia la ISO 22000:2018

– identificarea implicaţiilor pe care le va avea ISO 22000:2018 asupra auditului SMSA de prima parte, de secunda parte şi de terţă parte

Competente dobandite

– Intelegerea semnificaţiei şi a modului de aplicare a cerinţelor din ISO 22000:2018 in actualul context legal şi de standardizare privind sistemele de management al siguranţei alimentului

– Intelegerea modului de actiune în vederea obţinerii conformitatii cu noile cerinţe

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.