Sistem de management al sigurantei alimentului – tranzitie la ISO 22000:2018

Denumire curs

2 zile

Sistem de management al sigurantei alimentului – tranzitie la ISO 22000:2018

Perioada si loc de desfasurare

18 – 19.03.2021
Online

 

06 – 07.05.2021
Online

 

16 – 17.09.2021
Online

Obiective

– Intelegerea definitiilor si conceptelor aplicabile pentru ISO 22000:2018

– Intelegerea detaliata a cerintelor noului standard si a contextului d.p.d.v. al standardelor aplicabile SMSA

– identificarea implicatiilor pe care le va avea ISO 22000:2018 asupra propriei organizatii si asupra auditului SMSA

– Intelegerea modului in care se va face tranzitia la noile cerinte

Grup tinta

– Reprezentanti ai managementului pentru siguranta alimentelor

– Specialisti din departamentul calitate / siguranta alimentelor din cadrul organizatiilor care formeaza lantul alimentar

– Conducatori echipa pentru siguranţa alimentelor

– Membri echipa pentru siguranta alimentului

– Sefi de compartimente

– Toate persoane implicate in implementarea si/sau functionarea unui sistem de management al sigurantei alimentului

Tematica

– Cerintele din ISO 22000:2018 comparativ cu cerintele din ISO 22000:2005 si in contextul unor cerinte similare din alte scheme de verificare in domeniul sistemelor de management al siguranţei alimentului (FSSC 22000, IFS, BRC)

– Corelarea dintre conceptele standardului ISO 22000:2018, cerintele legale din domeniul sigurantei alimentului referitoare la SMSA si informatiile despre alertele alimentare

– Identificarea implicatiilor pe care le va avea ISO 22000:2018 asupra propriei organizatii si aspecte practice privind tranzitia la ISO 22000:2018

– Identificarea implicatiilor pe care le va avea ISO 22000:2018 asupra auditului SMSA de prima parte, de secunda parte si de terta parte

Competente dobandite

– Intelegerea semnificatiei si a modului de aplicare a cerintelor din ISO 22000:2018 in actualul context legal si de standardizare privind sistemele de management al sigurantei alimentului

– Intelegerea modului de actiune in vederea obtinerii conformitatii cu noile cerinte

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.