Sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS)

Denumire curs

5 zile

Sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS)

Perioada si loc de desfasurare

14-18.06.2021

Sinaia / Bucuresti

 

 

13-17.12.2021

Sinaia / Bucuresti

Obiective

Pregatirea participantilor cu privire la modul de implementare a unui sistem de management de mediu conform cerintelor EMAS precum si tehnici specifice de audit (auditul informatilor, etc.)
Cum sa implementam si sa auditam un sistem de management de mediu conform cerintelor EMAS.

Grup tinta

– Reprezentanti ai managementului de mediu

– Membrii ai departamentelor de protectia mediului

– Sefi de compartimente

– Toate persoane implicate in implementarea si/sau functionarea unui sistemu de management de mediu conform EMAS

– Persoane care doresc sa desfasoare activitati in domeniul sistemelor de management de mediu conform EMAS

– Alte persoanele interesate

Tematica

– Cerintele Regulamentului (CE) nr. 1221/2009

– Analiza de mediu – Aspecte si impacturi de mediu directe si indirecte (în conformitate cu cerintele stabilite în anexa I si în anexa II punctul A.3.1 din Reg. 1221/2009)

– Evaluarea performantei de mediu

– Cerinte legale de mediu si alte cerinte. Evaluarea conformarii

– Implementare si control

– Comunicare si implicarea angajatilor

– Procesul de audit si analiza de management

Competente dobandite

Efectuarea analizei de mediu

Modul de stabilire a indicatorilor de performanta

Modul de identificare a cerintelor legale si evaluarea conformarii

Specificitati in auditul de mediu EMAS

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.