Sisteme de management de mediu conform ISO 14001:2015

Denumire curs

3 zile

Sisteme de management de mediu conform ISO 14001:2015

Perioada si loc de desfasurare

15-17.02.2021

Online

 

12-14.04.2021

Online

 

26 – 28.05.2021

Online

 

05-07.07.2021

Online

 

18-20.10.2021

Bucuresti

Obiective

– Intelegerea cerintelor ISO 14001 in contextul Anexei SL High Level Structure

– Proiectarea, implementarea si imbunatatirea unui sistem de management de mediu avand in vedere rezultatele pe care organizatia doreste sa le atinga

Grup tinta

– Persoane cu responsabilitati in domeniul documentarii si implementarii SMM

– Persoane din management care administreaza procese SMM

– Responsabili de mediu

Tematica

– Principalele cerinte ale Anexei SL – Apendix 2 directiva „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”

– Notiuni si vocabular conform ISO 14001 şi Anexei SL

– Abordarea procesuala si ciclul PDCA

– Gandirea bazata pe risc si oportunitati

– Structura, terminologie si concepte

– Prezentarea cerintelor standardului ISO 14001:2015 (analiza si discutarea fiecarei clauze a standardului, studii de caz)

Competente dobandite

– Intelegerea si modul de auditare a principalelor trei concepte promovate de ISO 14001:2015: abordarea procesuala, ciclul PDCA si gandirea bazata pe risc cu luarea in considerare a ciclului de viata

– Intelegerea semnificatiei si a modului de aplicare a noilor cerinte la proiectarea si implementarea SMM

– Intelegerea modului de actiune în vederea obtinerii conformitatii cu noile cerinte

– Evaluarea performantei SMM

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.