Controlul statistic al proceselor (Statistical Process Control – SPC) IATF 16949:2016

Denumire curs

1 zile

Controlul statistic al proceselor (Statistical Process Control – SPC) IATF 16949:2016

Perioada si loc de desfasurare

20-21.09.2021

Bucuresti

 

04-05.10.2021

Bucuresti

 

04-05.11.2021

Bucuresti

 

Lector – Loncea Emilian

Obiective

– Intelegerea conceptelor de SPC de: variabilitate a procesului, identificare si clasificare a cauzelor variatiei proceselor;
– Intelegerea conceptelor privitoare la date si la prelucrarea acestora;
– Cunoasterea instrumentelor de baza utilizate in analiza variatiei proceselor (histograma, diagrama de functionare si diagramele de control Xmed-R si p) ca instrumente de tinere sub control a proceselor;
– Intelegerea conceptului de capabilitate.

Grup tinta

Personalului responsabil implicat in urmatoarele procese:
• Proiectare (Constructiva – SVD – Tehnologica)
• Productie
• Calitate
• Laboratoare

Tematica

– Introducere: prezentari, orar;
– Identificarea clientilor proceselor, a produselor si serviciilor furnizate de organizatiile cursantilor;
– Determinarea asteptarilor: ce stiu cursantii si ce asteptari au;
– Variatia proceselor si prelucrarea datelor;
– Ce este variatia?
– Quality Loss Function – Functia de pierdere a calitatii;
– Vocabular statistic;
– Ce sunt datele?
– Reprezentarea grafica a datelor (Histograme, diagrame de functionare);
– Examinarea Variatiei Proceselor (caracteristici statistice pentru determinarea locatiei, imprastierii si formei);
– Diagrame de control pentru variabile (Diagrama de control X̅ si R – construire si utilizare);
– Diagrame de control pentru atribute (Diagrama p – construire si utilizare);
– Capabilitatea proceselor si indicii de capabilitate (Cp, Cpk, Pp, Ppk);
– Reglaje si reguli ce decurg din analiza statistica;
– Diagrama Shainin de verificare a starii de reglaj;
– Concluzii si feedback.

Competente dobandite

– Formarea unei echipe transfunctionale;
– Modalitatea de documentare a procesului;
– Utilizarea metodelor de efectuare a masuratorilor in proces;
– Identificarea nivelului variatiei din cauze comune si speciale;
– Identificarea cauzelor radacina ale variatiei;
– Detectarea tendintelor procesului si aplicarea actiunilor de interventii inainte de a aparea erori
– Imbunatatirea procesului prin reducerea variatiei.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.