Specialist in domeniul managementului calitatii conform ISO 9001:2015

Denumire curs

4 zile

Specialist in domeniul managementului calitatii conform ISO 9001:2015

Perioada si loc de desfasurare

01-04.03.2021

Bucuresti

 

22-25.03.2021

Bucuresti

 

01-04.11.2021

Bucuresti

 

 

La cerere, in orice localitate, daca exista cel puțin 10 solicitari din acea zona.

Obiective

Obtinerea si dezvoltarea
competentelor generale si specifice ocupatiei „Specialist in domeniul
calitatii” pentru:
● Stabilirea, Implementarea si imbunatatirea continua a sistemelor de management al calitatii in conformitate cu orice standard de referinta in managementul calitatii
● Implementarea si utilizarea tehnicilor, metodelor si instrumentelor de management al calitatii
● Coordonarea si monitorizarea activitatilor de evaluare a performantei
● Imbunatatirea performantei la nivel de organizatie

Grup tinta

● Functii relevante management care administreaza un proces sau seturi de procese din cadrul SMC
● Responsabili cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management ale calitatii
● Auditori si evaluatori
● Alte persoane interesate din cadrul organizatiei

Tematica

● Prezentarea si aplicarea principiilor de management al calitatii
● Cerinte pentru un SMC orientat pe rezultate si imbunatatire continua
● Utilizarea abordarii procesuale pentru realizarea continua a obiectivelor SMC
● Evaluarea si tratarea riscurilor la nivel de SMC
● Utilizarea PDCA pentru cresterea eficacitatii proceselor si SMC
● Proiectarea si implementarea unui sistem eficace in ceea ce priveste raportarea, analiza rezultatelor si imbunatatirea continua a SMC
● Tinerea sub control a schimbarilor si a modificarilor SMC si a proceselor sale
● Tehnici, metode si instrumente de management al calitatii

Competente dobandite

● Conducerea unui sistem de management al calitatii si imbunatatirea continua a acestuia
● Evaluarea si tratarea riscurilor la nivelului unui SMC
● Coordonarea programului de audit la nivel de organizatie
● Evaluarea conformitatii si a eficacitatii proceselor si a SMC
● Imbunatatirea indicatorilor de performanta la nivel de organizatie prin utilizarea SMC si a proceselor sale

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.