Specialist in managementul deseurilor

Denumire curs

3 zile

Specialist in managementul deseurilor

Perioada si loc de desfasurare

21-23.04.2021

Online

 

20-22.09.2021

Online

 

06-08.12.2021

Online

Obiective

Oferirea de cunostinte în domeniul managementului deseurilor:

– elemente strategice de planificare, clasificarea deseurilor

– prevederile directivelor UE din domeniul gestionarii deseurilor

– metode de recuperare si eliminare a deseurilor

-responsabilitatea producatorilor si consumatorilor in generarea deseurilor

Grup tinta

– Responsabili de mediu

– Reprezentanti ai managementului de mediu

– Sefi de sectii / ateliere generatoare de deseuri

– Personal din diferite compartimente ale companiilor in care se desfasoara activitati cu impact semnificativ de mediu

Tematica

– Cadrul legislativ general

– Gestionarea si raportarea deşeurilor plecand de la cerintele legale

– Prezentarea cerintelor unor reglementari specifice unor tipuri de deseuri (uleiuri uzate, acumulatori uzati, anvelope uzate, etc.)

– Obligatiile operatorilor economici care produc si comercializeaza produse ambalate

– Modalitati de indeplinire a obligatiilor de colectare, valorificare si reciclare a deseurilor

– Cerinte legale privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase

– Contraventii si infractiuni în domeniul protectiei mediului

Competente dobandite

– Planificarea activitatii de management al deseurilor

– Instruirea personalului implicat în managementul deseurilor

– Organizarea activitatilor specifice managementului deseurilor

– Evaluarea activiatii de management al deseurilor

– Raportarea rezultatelor privind managementul deseurilor

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.