Specialist in managementul riscului conform ISO 31000:2018

Denumire curs

4 zile

Specialist in managementul riscului conform ISO 31000:2018

Perioada si loc de desfasurare

08 – 11.03.2021

Online

 

07 – 10.06.2021

Online

 

23 – 26.08.2021

Bucuresti

 

06 – 09.12.2021

Bucuresti

Obiective

– Formarea competentelor si abilitatilor specifice ocupatiei de “specialist in managementul riscului”;

– Cresterea certitudinii realizarii obiectivelor si a rezultatelor intentionate la nivel de organizatie, proces, proiect si buget prin aplicarea unui proces de management al riscului;

– Integrarea cu succes a unui proces de management al riscului in cadrul proceselor si practicilor organizationale;

– Prevenirea si minimizarea pierderilor, factor esential in cresterea performantei si a eficacitatii sistemului de management stabilit si mentinut in cadrul organizatiei;

– Cresterea satisfactiei partilor interesate in organizatie;

– Implementarea cu succes a cerintelor legale si reglementate cu privire la managementul riscurilor.

Grup tinta

– Manageri executivi si operationali;

– Functii relevante management care administreaza un proces sau seturi de procese;

– Conducatorii departamentelor cu atributii in domeniul calitatii, mediului, SSO, auto, proiecte, bugete, control intern managerial;

– Alte persoane implicate in stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management.

Tematica

– Aplicarea abordarii bazate pe proces in acord cu cerintele din standardele pentru sistemele de management;

– Analiza cadului organizational (conform ISO 31000:2018) / sistemului de management (conform standarde de referinta / cerinte lagale) in vederea aplicarii gandirii bazate pe risc si oportunitate;

– Proiectarea unui proces al managementului riscului conform ISO 31000 si a standardelor aplicabile pentru sistemul de management;

– Integrarea procesului de management al riscului in cadrul proceselor si practicilor organizationale utilizand abordarea bazata pe proces si metodologia PDCA;

– Proiectarea si coodonarea unui program de management al riscului la nivel de organizatie, proces si proiect;

– Stabilirea criteriilor de risc in acord cu cerintele de performanta si eficacitate ale organizatiei;

– Conducerea / coordonarea echipelor de evaluare si tratare a riscurilor;

– Coordonarea integrarii actiunilor la adresa riscurilor in cadrul proceselor si practicilor organziationale;

– Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea performantei programului de management al riscului si identificarea oportunitatilor de imbunatatire.

Competente dobandite

– Proiectarea si coordonarea unui program de management al riscului in cadrul SM organizatie;

– Planificarea unui proces de management al riscului in acord cu cerintele organizatiei si al partilor interesate in acesta;

– Conducerea / coordonarea echipelor de management al riscurilor in vederea evaluarii si tratarii riscurilor;

– Determinarea actiunilor la adresa riscurilor si integrarea lor in procesele si practicile organziationale;

– Monitorizarea si masurarea (raportarea) performantei si eficacitatii programului si procesului de management al riscului;

– Monitorizarea integrarii actiunilor la adresa riscurilor in cadrul proceselor si practicilor organziationale si performanta implementarii acestora;

– Analiza si evaluarea performantei programului si procesului de management al riscului, identificarea oportunitatilor de imbunatatire.

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.