Tehnici statistice conform ISO/TS 10017:2003 Linii directoare pentru aplicarea tehnicilor statistice la ISO 9001 si programe Six Sigma

Denumire curs

5 zile

Tehnici statistice conform ISO/TS 10017:2003 Linii directoare pentru aplicarea tehnicilor statistice la ISO 9001 si programe Six Sigma

Perioada si loc de desfasurare

09-13.08.2021

Bucuresti

Obiective

Sprijinirea organizatiilor in identificarea tehnicilor statistice, care pot fi utile in dezvoltarea, implementarea, mentinerea, si imbunatatirea unui sistem de management, in conformitate cu cerintele ISO 9001

Grup tinta

– Manageri
– Responsabili cu proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management

Tematica

Metodologia tehnicilor statistice si managementul variatiilor, este un mod de lucru, un mod de abordare a activitatilor de conducere si a problemelor, necesitand gestionarea si prelucrarea in timp real a unui volum foarte mare de date pentru:
– evaluarea performantelor caracteristicilor/ proceselor;
– avertizarea asupra iesirilor ( tolerante ori limite);
– stabilirea esantioanelor;
– elaborarea raportarilor.

Competente dobandite

Intelegerea si aplicarea tehnicilor statistice si Six Sigma in cadrul organizatiei, in vederea obtinerii conformitatii cu cerintele

Prin trimiterea acestui formular dau acordul SRAC pentru utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 in vederea comunicarii privind activitatile de evaluare a conformitatii (certificare, inspectie, verificare, expertiza tehnica etc.) cat si pentru a primi informatii si comunicari privind activitati conexe acestui domeniu. Aceste date nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele descrise mai sus si nu vor fi comunicate catre terti decat in cazurile cerute de lege.